1900×359 AVG Cookies Contakt.

Cookiebanner, voorwaarden en correcte afhandeling van de ePV / AVG – hulp nodig?

Beste Retailer, voldoet uw cookiebanner aan de huidige juridische eisen?
(Auteur: Theo Kusters)

Heeft u hulp nodig bij uw huidige cookiebanner, voorwaarden en correcte afhandeling van de ePV / AVG?  In de praktijk blijkt dat heel veel organisaties worstelen met de inrichting van de cookieberichten. Waar een consument een cookiebericht vooral vervelend en hinderlijk ervaart, is een webmaster verplicht om deze melding te geven.  Dit geeft een dilemma tussen de optimalisatie van uw website en de juridische verplichtingen.

ePV eisen en verwachting

Hoewel de tekst en wetgeving voor de e-Privacy Verordening (ePV) over de toepassing van cookies nog niet definitief is, geeft een recente (1 oktober 2019) uitspraak van het Hof van Justitie van de EU aanleiding om nog eens goed naar de cookiebanner op uw website(s) te kijken.

Eigenlijk wisten we het al, maar nu is op het hoogste niveau bevestigd dat actieve toestemming van de gebruiker vereist is voor het plaatsen van cookies. We konden dat al weten omdat Art. 7.2 AVG namelijk aangeeft dat toestemming gevraagd moet worden.  Een voor-aangevinkt vakje voldoet dus niet aan de wettelijke eisen.

Deze toestemmingsvraag moet zodanig gesteld zijn dat “een duidelijk onderscheid kan worden gemaakt met andere aangelegenheden”. Dus, separate toestemming voor de diverse soorten   gebruikte cookies op uw website. Een uitzondering hierop vormen natuurlijk de noodzakelijke cookies om het contact tussen browsers überhaupt mogelijk te maken en geanonimiseerde analytische cookies; hiervoor is geen aparte toestemming vereist.

Uit de praktijk: Afwachten of anticiperen?

In het arrest van 1 oktober 2019 oordeelt het Hof dat toestemming van de gebruiker niet rechtsgeldig is verleend als deze een standaard aangevinkt selectievakje uit moet zetten om zijn of haar toestemming te weigeren. Daarbij gaat het dus niet alleen om advertentiecookies, maar om álle cookies die de websitehouder gebruikt, ongeacht of deze cookies uit persoonsgegevens bestaan. Uitvinken is een opt-out mogelijkheid en de AVG vereist actieve toestemming, dus opt-in.

De uitspraak van het Hof zegt ook iets over de informatieplicht die websitehouders hebben als het over cookies gaat. Zoals informatie over de bewaartermijn of in ieder geval hoe die bewaartermijn tot stand komt en informatie over de toegang van met name te noemen derde partijen tot die cookiedata. Vanzelfsprekend zal die informatie “in begrijpelijke en toegankelijke vorm” moeten zijn en in “duidelijke en eenvoudige taal”.

Belangrijk in deze is nog dat het Hof geen uitspraak heeft willen doen over het verplicht stellen van toestemming in verband met de zgn. “cookie Wall”. De definitieve tekst hierover zullen we in de toekomstige ePV mogen aantreffen en naar verwachting zal deze EU verordening als onderdeel (lex specialis) van de AVG medio 2020 verschijnen.

Nationale Retail Privacy Benchmark resultaten nu beschikbaar:

Benieuwd naar wat andere retailers het afgelopen jaar hebben gedaan en ervaren rondom AVG?

Download het rapport Nationale Retail Privacy Benchmark

 

Deze website gebruikt cookies.

Wij maken op deze website gebruik van cookies om het gebruik en de gebruikerservaring van de website te verbeteren. Lees onze privacy- en cookieverklaring voor meer informatie.