Business ICT Alignment

Lukt het uw organisatie maar niet om de ICT beter af te stemmen op de bedrijfsdoelen en behoeftes? U bent niet de enige. In veel ondernemingen blijven vraagstukken van flexibiliteit, gebruiksvriendelijkheid en kostenverlaging actueel. Ook andere thema’s vergen doorlopend aandacht voor optimalisatie tussen ICT en de business. Zoals de veranderende servicevraag, de behoefte aan snellere ontwikkeling van producten en informatiesystemen, fusies, reorganisaties en wetgeving.

Business en ICT alignment gaat over de afstemming tussen de business en ICT bij het nastreven van de organisatiedoelstellingen. Het ontbreken van heldere afspraken en communicatie tussen de twee werelden maakt het lastig om doelen volledig te behalen.

Ervaring met Business ICT alignment en outsourcing

De experts van Contakt Consulting kunnen bogen op jarenlange ervaring in diverse typen bedrijven en branches. Zij beschikken daarmee over een schat aan cases en oplossingen op strategisch, tactisch en operationeel vlak. Zo kan het soms beter zijn om een deel van de ICT activiteiten uit te besteden, om andere ICT thema’s ten behoeve van de business beter te kunnen uitvoeren. Ons team kan u ondersteunen bij het besluit en het proces van ICT-uitbesteding. Een dergelijk outsourcingsvraagstuk vereist een methodische aanpak en gespecialiseerde consultants.

Wij helpen u bij:
• opstelling van een business informatieplan
• definitie van KPI’s
• opstelling van een blauwdruk (bijvoorbeeld van een applicatielandschap)
• uitvoering van een organisatiediagnose
• uitvoering van een procesanalyse
• uitvoering van een Quickscan integrale samenhang