Informatie- en Datamanagement

Uw organisatie verlangt meer en snellere informatie, terwijl het steeds lastiger is om de juiste gegevens te vinden. De markt is daarvoor te complex en dynamisch en uw eigen bedrijfsdata groeit daarvoor eigenlijk te snel. Kiest u voor een oplossing gebaseerd op de gebruikelijke aanpak en techniek? Of weet u de juiste alternatieven te vinden?

Ook uw organisatie kan volop profiteren door te kiezen voor innovatie, en nieuwe technologie en organisatie veranderingen op het vlak van informatie- en datamanagement en business intelligence (BI). Door de snelle ontwikkelingen op dit terrein zijn er nieuwe oplossingen en methoden beschikbaar die meestal aanzienlijk goedkoper zijn dan het gangbare producten. Ze geven vaak ook Het geeft vaak betere managementinformatie en een beter inzicht in relatie tot uw markt en klant.

Ervaring met Informatie- en Datamanagement

Hoe weet u welke oplossing de juiste is voor uw organisatie? Dit vereist ervaring en veel kennis van traditionele technieken en nieuwe mogelijkheden. Met Contakt Consulting haalt u dit in huis. Ons netwerk van professionals en partners biedt kennis op maat en op een flexibele en dus efficiënte manier. Zo schakelt u maximale kennis in tegen minimale (overhead)kosten.

Wij bieden onder meer:
• Een scan van uw huidige operationele- en managementinformatiesystemen
• Advies om korte- en langetermijndoelstellingen te behalen
• Inzicht in het vraagstuk van Master Datamanagement
• Ondersteuning van (software) selectietrajecten
• Projectmanagers met een specialisme in managementinformatie, BI & MDM
• Kwaliteitsbewaking en projectondersteuning voor uw lopende projecten
• Gespecialiseerde adviseurs om uw implementaties tot een goed resultaat te brengen