Projectmatig werken

Projectmatig denken en werken wijkt af van de dagelijkse taken in een lijnorganisatie. Menig manager struikelt over het inrichten, uitvoeren en managen van projecten. Vol enthousiasme beginnen ze eraan, maar het eindresultaat halen ze niet. Het project zorgt voor budgetoverschrijding of mist deadlines. De aanvankelijke geestdrift verandert in frustraties en de focus komt elders te liggen.

Projectmanagement

Contakt Consulting is al vele jaren actief met projecten. Onze professionals onderkennen de valkuilen en putten ervaring uit een grote hoeveelheid projecten in diverse branches. Ze zijn dagelijks actief in projectmanagement en project recovery. Deels adviseren zij over projectaanpak en de uitvoering ervan. Een ander deel van hun tijd besteden zij aan het managen van projecten en programma’s en aan het trainen van individuen en organisaties.

Ons doel is een verandering succesvol te managen. Wij managen uw verandering (project/programma) of wij veranderen of trainen uw organisatie, zodat u de verandering zelf kunt managen. Essentieel voor een succesvol project is communicatie: welke afspraken maken we met elkaar, welke definities hanteren we, hoe ga je om met wijzigingen tijdens het project en hoe manage je de verwachtingen van de omgeving.

Toepasbaar en effectief

Contakt Consulting helpt organisaties bij het verbeteren van projectmatig werken. Onze experts gebruiken methodieken die uitgaan van directe toepasbaarheid en effectiviteit. Ze passen deze, indien gewenst, aan aan organisatiespecifieke aspecten. Dat geldt bijvoorbeeld voor procedures, terminologie en de mate van volwassenheid van projectmanagement binnen uw organisatie.

Onze kennisdomeinen binnen projectmatig werken zijn: