Project Portfolio Management

Uw projectmanagers nemen hun taak serieus. Ze streven er naar om hun project tijdig, binnen budget en met gewenst resultaat op te opleveren zonder afhankelijk van andere projecten te zijn. Om dit te bereiken, proberen ze externe invloeden uit te sluiten. Toch putten projecten uit dezelfde bron van schaarse middelen en zijn ze dus wel degelijk van elkaar afhankelijk. Bovendien kunnen betrokkenen belangen hebben bij één of meer projecten, waaruit een krachtenspel kan ontstaan waarin uiteindelijk subjectiviteit zegeviert.

Projectorganisatie in balans

Met project portfolio management (PPM) houdt u de verschillende belangen in een projectorganisatie in balans. Het invoeren van de methodiek heeft een aantal voordelen:

  • Objectieve prioriteitstelling op strategisch, tactisch en operationeel niveau.
  • Optimale benutting van de verandercapaciteit door te kiezen welke projecten u nu, later of niet uitvoert. Bereik uw bedrijfsdoelstellingen met optimale inzet van middelen.
  • Tooling voor adequate planning en toewijzing van bedrijfsmiddelen. Bewaak de bedrijfsstrategie bij de uitvoering van projecten en houd inzicht in scope, risico’s en issues.

De experts van Contakt Consulting ondersteunen organisaties bij het invoeren van project portfolio management. Samen met hen kunt u zorgen een betere en snellere realisatie van de bedrijfsstrategie of sturing bij de juiste keuzes en uitvoering van projecten en programma’s.

Meer weten?
Bel voor meer informatie over Project Portfolio Management met Ruud Wijnants, tel +31 (0)6 5460 5641 of e-mail naar ruud.wijnants@contakt.nl