Projectaudit en projectrecovery

Binnen uw organisatie staan veranderingen op stapel. Deze vragen een projectmatige aanpak. Maar is uw team goed in projectmatig werken? Lopen projecten geen vertraging op door de druk van de dagelijkse operationele vraagstukken? Voldoen de opgeleverde projectresultaten eigenlijk wel en is er extra geld nodig? Met een tijdige beoordeling van de projectuitvoering voorkomt u dat alle inspanning niet tot het gewenste resultaat leidt. Een project audit is hiervoor het geëigende instrument.

De experts van Contakt Consulting voeren regelmatig project audits uit. De audits baseren ze op de zelfontwikkelde projectmanagementmethode CONTRAKT. Deze methode gaat in op de processen binnen vijf relevante onderdelen van projectmanagement: scopemanagement, teammanagement, risicomanagement, aandachtspuntenmananagement en kwaliteitsmanagement. Tezamen noemen we deze onderdelen STRAK.

Project recovery

De resultaten van de projectaudit worden in een rapportage vastgelegd. Dit biedt een goed uitgangspunt voor het doorvoeren van verbeteringen of starten van een project recovery.

Onze projectmanagers blazen projecten die vastlopen, nieuw leven in. Samen met u als opdrachtgever en andere stakeholders onderzoeken ze de onderliggende belangen en de wil en de voorwaarden voor een doorstart.  Lukt het om een nieuwe basis te leggen, dan zorgen onze experts voor succesvolle realisatie van het project.

Meer weten?
Bel voor meer informatie over Projectaudit en projectrecovery met Ruud Wijnants, tel +31 (0)6 5460 5641 of e-mail naar ruud.wijnants@contakt.nl