Trainingen

Als manager stimuleert u uw medewerkers zich te ontwikkelen op diverse terreinen. U biedt hun de mogelijkheid om talenten te gebruiken en competenties te benutten. Doet u dit niet, dan bestaat de kans dat zij ‘groener gras’ opzoeken. Investeren in medewerkers is van het grootste belang.

Professionelere omgang met projecten

De experts van Contakt Consulting ondersteunen u en uw medewerkers in het vakgebied Projectmanagement. Niet alleen met advies, maar ook met gerichte trainingen voor professionelere omgang met projecten.

Wij bieden de volgende trainingen:

Training Projectmanagement:

    • projectmanager (3 dagen)
    • projectmedewerker (1 dag)
    • opdrachtgever (halve dag)

Training Business Case Management:

    • business case opsteller/opdrachtnemer (1 dag)
    • business case beslisser/opdrachtgever (halve dag)

Training Teamkracht: 1 dag + avond

Meer weten?
Bel voor meer informatie over deze Trainingen met Ruud Wijnants,
tel +31 (0)6 5460 5641 of e-mail naar ruud.wijnants@contakt.nl