ERP Selectie

Veel organisaties kiezen een oplossing voor Enterprise Resource Planning (ERP) op basis van onvolledige informatie. Ze kijken bijvoorbeeld alleen naar ervaringen van branchegenoten of de naamsbekendheid van de oplossing. Zaken als strategie, toekomstige ontwikkelingen en groeiscenario’s nemen ze dan niet mee in de overweging. Ook laten ze de kans onbenut om processen te herzien of efficiënter in te richten voordat ze de ERP-oplossing invoeren. Het gevolg is dat men te laat in het traject ontdekt dat andere keuzes beter zouden zijn geweest.

ERP Selectie Methodiek

Contakt Consulting ontwikkelde voor deze reden de ERP Selectie Methodiek (ESM). Deze bevat een toolkit met best practices, templates, werkafspraken en rolverdelingen. In de loop der jaren verzamelden onze consultants veel kennis van mogelijke ERP-leveranciers en implementatiepartners. Hierdoor kunnen wij uw selectieproces versnellen en de implementatie efficiënt managen.

Elke situatie is uniek. Daarom stemmen wij onze rol en projectaanpak altijd af op uw specifieke behoefte, expertise en budget. De rol van Contakt varieert daardoor per organisatie. Soms bieden wij een ‘turn key’-oplossing, waarbij het projectmanagement en de dagelijkse operationele uitvoering bij Contakt ligt. In andere gevallen bieden wij ‘low support’, waarbij het projectmanagement en de operationele uitvoering grotendeels bij u blijft. Als sparringpartner brengen wij dan onze kennis en ervaring in.

Meer weten?
Bel voor meer informatie over ERP Selectie met René van Eijk op telefoonnummer + 31 6 55 70 7408 of stuur een e-mail naar rene.van.eijk@contakt.nl.