Selectie PSA

Uw organisatie is niet de enige die worstelt met de keuze van een systeem voor de personeels- en salarisadministratie (PSA). De medewerkers zijn immers het waardevolste onderdeel van uw bedrijfsvoering. Het is dus van strategisch belang dat u een PSA-systeem kiest dat aansluit bij de specifieke eigenschappen van uw organisatie.

Voorbeelden van eigenschappen die belangrijk zijn in het selectieproces:

  • HR- en salarisproces uitbesteden of niet
  • Huidige kosten van salarisverwerking
  • Ervaringsniveau van uw HR-personeel
  • Voorziene proceswijzigingen
  • Mate van employee self-service en management self-service
  • Koppeling met financiële administratie, roosterplanning en technische infrastructuur
  • Ook actief in het buitenland

Van wensen en keuze tot implementatie en borging

Experts van Contakt Consulting ondersteunen uw organisatie met een systematisch, gestructureerd en degelijk uitgevoerd selectieproces. Eerst vertalen wij uw wensen in een Programma van Eisen en Wensen. Daarna selecteren wij leveranciers en dagen ze uit om een oplossing te bieden die is toegesneden op uw wensen.

Na keuze van de juiste leverancier kan Contakt u ook ondersteunen bij de implementatie en interne borging van de gekozen oplossing. Denk daarbij bijvoorbeeld aan ondersteuning bij de beoordeling of het opstellen van de Service Level Agreement (SLA) of van de juridische voorwaarden waaronder levering plaatsvindt.

Meer weten?
Bel voor meer informatie over Selectie PSA met René van Eijk op telefoonnummer + 31 6 55 70 7408 of stuur een e-mail naar rene.van.eijk@contakt.nl.