Privacy- en cookieverklaring

Dit is de privacyverklaring van Contakt Consulting BV, ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34116710, inzake de website van contakt.nl.

Vooruitbrengen door verbinden

Contakt Consulting is sinds 1999 actief als advies- en projectmanagement organisatie. Onze kernwaarden zijn de basis voor onze dienstverlening en de relaties die we onderhouden. Onze klanten een stap verder brengen, met behulp van ons uitgebreide netwerk van professionals, dáár ligt onze kracht.

Door integer handelen en openheid van zaken te geven, zijn we in staat geweest om de afgelopen jaren succesvolle opdrachten uit te voeren. Met deze waarden in gedachte zal verder uitgelegd worden hoe wij er alles aan doet om te zorgen dat uw vertrouwelijke informatie veilig, privé en beschikbaar blijft.

Verwerking van persoonsgegevens

Als u ervoor kiest om ons vrijwillig informatie te verschaffen, zullen wij deze informatie gebruiken in overeenstemming met ons Privacybeleid.

Persoonsgegevens van de medewerker (waaronder kandidaten, professionals, sollicitanten en vast personeel.)

Op het moment dat u uw gegevens (of die van uw medewerkers) aan ons aanbiedt of u zich inschrijft via één van de medewerkers, worden uw persoonsgegevens vastgelegd voor de uitvoering van onze dienstverlening. Uw persoonsgegevens worden gebruikt (1) om geschikte aanvragen van onze opdrachtgevers en/of informatie over onze dienstverlening te kunnen verstrekken, (2) om uw geschiktheid en beschikbaarheid te kunnen beoordelen voor de opdracht, (3) om een opdracht bij de opdrachtgever te kunnen vastleggen in een overeenkomst met de opdrachtgever en de overeenkomst met de opdrachtgever te onderhouden en na te komen (4) voor managementdoeleinden waaronder managementinformatie, het verzorgen van interne controle en bedrijfsveiligheid en het uitoefenen van audits en accountantscontrole, en (5) om wet- en regelgeving na te kunnen komen.

We verwerken onder andere de volgende persoonsgegevens:

  • NAW gegevens, e-mailadres en andere contactgegevens
  • geboortedatum, leeftijd, burgerlijke staat, geslacht
  • pasfoto, nationaliteit, BSN-nummer, ID bewijs, werkvergunning, VAR
  • curriculum vitae (CV), informatie over opleiding en werkervaring, referenties en diploma’s/getuigschriften

Contakt Consulting legt uitsluitend bijzondere persoonsgegevens vast als dat nodig is om aan haar wettelijke verplichtingen te voldoen, voor zover daar toestemming voor is gegeven, of indien dit anders toegelaten is bij of krachtens de wet.

Contakt Consulting kan uw persoonsgegevens doorgeven aan haar opdrachtgevers of andere zakelijke relaties en in alle overige gevallen waarin wij hiertoe worden verplicht, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of een rechterlijk vonnis. Contakt Consulting heeft de nodige maatregelen genomen om te verzekeren dat alle doorgegeven persoonsgegevens adequaat worden beschermd.

Persoonsgegevens van zakelijke relaties (opdrachtgevers, leveranciers van wie wij persoonsgegevens van de werknemers van het bedrijf verzamelen).

Contakt Consulting verwerkt de persoonsgegevens van betrokkenen die werkzaam zijn voor ondernemingen waarmee wij zaken doen (1) voor het doen van aanbiedingen voor en/of verstrekken van informatie over de dienstverlening en overige activiteiten en (2) een zakelijke relatie te onderhouden en een opdrachtovereenkomst te sluiten en te onderhouden.

We verwerken onder andere de volgende persoonsgegevens:

  • namen, contactgegevens en functies van werknemers.

Contakt Consulting kan de verkregen persoonlijke informatie van zakenrelaties doorgeven als dit nodig is om doelstellingen van de zakelijke relaties te realiseren. Deze informatie kan worden doorgegeven aan de overheid en alle overige gevallen waarin Contakt Consulting verplicht is, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel. Contakt Consulting heeft de nodige maatregelen genomen om te verzekeren dat alle doorgegeven persoonsgegevens adequaat worden beschermd.

Aanpassen / uitschrijven dienst nieuwsbrief

Onderaan ieder e-mailing die u van ons ontvangt, vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden.

Inzage en/of wijzigen gegevens

Voor alle relaties, opdrachtgevers, professionals en medewerkers: U hebt recht op inzage en wijziging van uw geregistreerde persoonsgegevens. U kunt daartoe contact opnemen met uw contactpersoon bij Contakt Consulting.

Cookieverklaring

Wij maken op onze website gebruik van cookies om het gebruik en de gebruikerservaring van de website te verbeteren.

In kaart brengen websitebezoek

U bevindt zich op www.contakt.nl, de website van Contakt Consulting. Op onze website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Contakt Consulting gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics

Contakt Consulting maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Contakt Consulting bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan Contakt Consulting te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Om u een idee te geven hoe de verzamelde gegevens worden gebruikt, is er op de site van Google een voorbeeld van de software te bekijken.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Contakt Consulting heeft hier geen invloed op.

Contakt Consulting heeft Google geen toestemming gegeven om via Contakt Consulting verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Verwijzing naar derde partijen (o.a. social media)

Onze website bevat links en buttons met verwijzingen naar websites van derde partijen. Dit is onder andere Linkedin. Op het moment dat u een dergelijke link of button aanklikt, verlaat u onze website en zijn deze derde partijen verantwoordelijk voor het cookiegebruik op hun website. Hier hebben wij geen invloed op. We verwijzen daarom voor meer (cookie)informatie naar de desbetreffende websites.

Wijzigingen

Deze cookieverklaring kan zonder voorafgaande kennisgeving door ons worden gewijzigd. De gewijzigde versie wordt voorzien van de datum waarop de  laatste wijziging is doorgevoerd. Wij adviseren u om onze cookieverklaring regelmatig opnieuw door te lezen, zodat je van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Beveiligingsmaatregelen

Contakt Consulting doet er alles aan om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Wij doen dit aan de hand van fysieke, administratieve en technologische maatregelen. Bijvoorbeeld: alleen geautoriseerde medewerkers hebben toegang tot de gegevens. Indien en voor zover gegevens worden verstrekt aan derden, is Contakt Consulting met hen overeengekomen dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen.

Voor onze dienstverlening gebruiken wij technologische ondersteuning in de vorm van cloud diensten. Met de betreffende juridische entiteiten is een overeenkomst gesloten , met als doel dat uw vrijgegeven informatie beveiligd is en alleen beschikbaar is voor geregistreerde gebruikers in onze organisatie. Uw informatie zal volledig ontoegankelijk zijn voor anderen dan geautoriseerde gebruikers.

Vragen of klachten

Hebt u vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van uw persoonsgegevens door Contakt Consulting, dan kunt u schriftelijk contact met ons opnemen via info@contakt.nl of Contakt Consulting t.a.v. de directie, Atoomweg 50, 3542 AB Utrecht. U kunt ons ook bereiken via het algemene telefoonnummer 030 303 1100.

De laatste wijziging van deze privacy- en cookieverklaring dateert van juni 2018.

Deze website gebruikt cookies.

Wij maken op deze website gebruik van cookies om het gebruik en de gebruikerservaring van de website te verbeteren. Lees onze privacy- en cookieverklaring voor meer informatie.