GDPR groot

Nationale Retail Privacy Benchmark

Nationale Retail Privacy Benchmark 2020

De AVG is ruim 2 jaar van kracht en organisaties hebben flinke inspanningen verricht om de AVG na te leven. Veel bedrijven vragen zich af waar zij nu staan ten opzichte van andere bedrijven. Om daar antwoord op te kunnen geven houden wij de jaarlijkse Nationale Privacy Benchmark. Dit is een enquête over hoe organisaties de AVG hebben geïmplementeerd en waar zij tegen aanlopen bij de dagelijkse uitvoering.

Met de resultaten kan elke organisatie bepalen hoe het staat ten opzichte van de benchmark (de andere organisaties die hebben deelgenomen aan het onderzoek). En daarmee inzicht verkrijgen in hoeverre investeringen voldoende zijn of dat er toch nog maatregelen zijn vereist.

Dit jaar worden de volgende constateringen in het rapport toegelicht:

  • Er is meer inspanning nodig om te voldoen aan de AVG
  • Datalekken vormen een financieel risico
  • Privacy bewustwording is geen eenmalige actie
  • Onvoldoende inzicht in de privacy risico’s van verwerkingen

De ingevulde enquêtes worden geanonimiseerd verwerkt en uw gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld. Na verwerking van de resultaten en met achterlating van uw e-mailadres, ontvangt u het rapport Nationale Privacy Benchmark Retail met alle resultaten.

Mocht u nog vragen hebben, aarzelt u dan niet te mailen naar ronald.van.putten@contakt.nl onder vermelding van Nationale Retail Privacy Benchmark.

Nieuwsgierig naar onze dienstverlening? Hierover kunt u meer lezen onder AVG en Retail.

Namens het AVG team van Contakt Consulting

Met vriendelijke groet,

Ronald van Putten
Partner en branche specialist Retail, FMCG en Food
Contakt Consulting

Deze website gebruikt cookies.

Wij maken op deze website gebruik van cookies om het gebruik en de gebruikerservaring van de website te verbeteren. Lees onze privacy- en cookieverklaring voor meer informatie.