Vanaf 1 juni gaat Sander samen met Esther van Kooten Niekerk, Ron Saraber en Ronald van Putten de directie vormen van Contakt Consulting.

Als partner bij Contakt Consulting gaat Sander aan de slag met oplossingen om het uitwisselen van data binnen en tussen organisaties te verbeteren. Het veilig en verantwoord kunnen uitwisselen van data speelt een dermate cruciale rol in de digitale economie dat er in alle sectoren een gigantische opgave ligt om data binnen de eigen organisatie maar ook buiten de organisatie te delen met andere organisaties. Veel bedrijven worstelen met deze uitdaging; van een praktisch probleem als hoe krijg ik informatie opgeslagen in documenten omgezet in bruikbare data tot aan de strategische vraag; hoe krijg ik grip op data rondom mijn kritische bedrijfsprocessen en welke afspraken met andere partijen zijn daarvoor nodig om dit succesvol te organiseren.

Sander heeft een jarenlange ervaring in verschillende (management) rollen. Zo werkte hij sinds 2018 als directeur bij SBR Nexus waar hij met succes de organisatie en werkwijze voor SBR-standaarden in de financiële sector toekomstgerichter en innovatiever heeft gemaakt. Daarvoor heeft Sander ruim twintig jaar bij Rabobank gewerkt, waar hij op verschillende gebieden in binnen- en buitenland ervaring opdeed met het bouwen van succesvolle teams. Sinds 2020 is Sander ook voorzitter van de Data Sharing Coalition, een open en groeiend internationaal initiatief, waarin 50+ organisaties samenwerken om de waarde van (cross-sectoraal) datadelen te realiseren.

“Ik heb heel veel zin om bij Contakt Consulting aan de slag te gaan. In mijn beleving is voor het oplossen van digitale uitdagingen zowel de mens als technologie nodig, deze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Contakt Consulting is met haar netwerkorganisatie van 700+ professionals een organisatie waar we mensen verbinden aan de meest uiteenlopende business- en IT-uitdagingen. Ik ben nieuwsgierig naar mijn collega’s, onze klanten en ons netwerk van professionals en ik wil mij graag inzetten om hen samen vooruit te helpen. Dat is de rode draad in mijn carrière; het bouwen aan leuke en goed samenwerkende teams waar kennis, ervaring en talent maximaal wordt benut en gewaardeerd.”

Gemeenschappelijke visie: Vooruitbrengen door verbinden

Kracht van diversiteit

“De ervaring van Sander met digitaliseringsvraagstukken en data delen zien we als een waardevolle toevoeging in ons netwerk. Zijn achtergrond in finance en rond de Data Sharing Coalition, maakt dat we elkaar inhoudelijk sterker maken. Zo zijn wij al betrokken bij meerdere projecten in Bouw&Techniek, Vastgoed, Retail en Energie en voegen met de komst van Sander daar expertise op toe. Digitaliseringsvraagstukken vragen om een multidisciplinaire aanpak en bij Contakt Consulting geloven we in de kracht van diversiteit. Sander brengt ons nieuwe invalshoeken en kennis waardoor we de uitdagingen van onze opdrachtgevers nog beter begrijpen en kunnen oplossen. Daarnaast verrijkt hij onze organisatie om de mens en organisatie verder te ontwikkelen en stimuleert hij het ondernemen en ondernemerschap in ons netwerk. Dit past in onze strategie van vooruitbrengen door verbinden”, aldus partners Ronald van Putten, Ron Saraber en Esther van Kooten Niekerk.

Van links naar rechts: Sander Middendorp, Ron Saraber, Esther van Kooten Niekerk, Ronald van Putten. 

Over Contakt Consulting

Contakt Consulting helpt organisaties op weg, met professionals voor business én IT. Zo adviseren wij over de IT-strategie, over de selectie van bijvoorbeeld een ERP- of e-commerceplatform en digitaliseringsvraagstukken. We helpen ook om meer projectmatig of agile te werken en meer uit data te halen. Dit doen we sinds onze oprichting in 1999 met succes, resultaat en waardering van onze opdrachtgevers.

Voor beeldmateriaal of vragen over dit bericht kunt u contact opnemen met Esther van Kooten Niekerk. Mobiel: 06 12 40 51 93 of per e-mail: esther.van.kootenniekerk@contakt.nl