Als directie begrijp je het belang van beveiliging en compliance in de steeds digitaler wordende wereld waarin we opereren. De aankomende NIS2-richtlijn (Netwerk- en Informatiebeveiliging) wordt een kritische wetgeving die aanzienlijke impact zal hebben voor jouw organisatie, directie en management. Dit is waarom je hier vandaag aandacht aan moet besteden.

Wat is de NIS2-richtlijn?

De NIS2-richtlijn, opgesteld door de Europese Unie, is ontworpen om de beveiliging van netwerk- en informatiesystemen in kritieke sectoren te versterken. Deze sectoren omvatten energie, transport, bankwezen, gezondheidszorg, water, digitale infrastructuur en meer. De richtlijn breidt de reikwijdte en de verplichtingen uit van de oorspronkelijke NIS-richtlijn, met strengere eisen en hogere boetes voor non-compliance.

Waarom zou dit voor jou van belang moeten zijn?

1. Verhoogde verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid

De NIS2-richtlijn legt een grotere verantwoordelijkheid op het hoogste managementniveau. Dit betekent dat je persoonlijk aansprakelijk kunt worden gesteld voor het niet naleven van de beveiligingsvoorschriften. Het is van cruciaal belang om te begrijpen welke verplichtingen je hebt en welke stappen je moet ondernemen om naleving te waarborgen.

2. Versterkte cyberbeveiliging

De richtlijn vereist dat organisaties robuustere beveiligingsmaatregelen implementeren. Dit omvat het beoordelen en verbeteren van je huidige beveiligingsprotocollen, het trainen van personeel, en het regelmatig testen van systemen om kwetsbaarheden te identificeren en te verhelpen. Dit draagt niet alleen bij aan compliance, maar beschermt jouw organisatie ook tegen cyberdreigingen.

3. Incidentrapportage en risicobeheer

Onder NIS2 moeten organisaties significante incidenten rapporteren aan de relevante autoriteiten. Dit vereist het opzetten van effectieve incidentresponsstrategieën en -procedures. Daarnaast moet risicobeheer geïntegreerd worden in uw bedrijfsprocessen, met regelmatige audits en beoordelingen om de naleving te waarborgen.

4. Strategische investeringen en budgettering

Naleving van NIS2 kan aanzienlijke investeringen vereisen in technologie, processen en mensen. Dit vraagt om strategische planning en budgettering op C-level om ervoor te zorgen dat jouw organisatie de nodige middelen heeft om aan de nieuwe eisen te voldoen zonder de bedrijfscontinuïteit in gevaar te brengen.

5. Concurrentievoordeel en reputatie

Het voldoen aan de NIS2-richtlijn kan jouw organisatie een concurrentievoordeel bieden door het versterken van je reputatie als een betrouwbare en veilige partner. Klanten en partners zullen meer vertrouwen hebben in jouw vermogen om hun gegevens en diensten te beschermen, wat kan leiden tot nieuwe zakelijke kansen.

welke actiepunten nodig zijn i.v.m. nieuwe NIS2 wetgeving

Actiepunten voor directie

1. Bewustwording en educatie

Zorg ervoor dat jezelf en jouw managementteam volledig op de hoogte zijn van de NIS2-richtlijn en de implicaties ervan voor jullie organisatie.

2. Evaluatie en aanpassing van beveiligingsstrategieën

Voer een grondige beoordeling uit van jullie huidige beveiligingspraktijken en pas deze aan om te voldoen aan de NIS2-vereisten.

3. Aanstellen van een compliance officer

Overweeg het aanstellen van een gespecialiseerde compliance officer om toezicht te houden op de naleving van de NIS2-richtlijn en andere relevante regelgeving.

4. Investeren in technologie en training

Investeer in geavanceerde beveiligingstechnologieën en zorg voor regelmatige training van het personeel om hen voor te bereiden op nieuwe bedreigingen en nalevingseisen.

Conclusie Impact NIS2 wetgeving 

De NIS2-richtlijn is niet slechts een wettelijke vereiste, maar een strategische kans om de cyberbeveiliging van jouw organisatie te versterken en je positie in de markt te verbeteren. Als directie heb je de verantwoordelijkheid en de macht om jouw organisatie klaar te maken voor deze nieuwe realiteit. Door proactief te handelen, kun je niet alleen voldoen aan de regelgeving, maar ook bijdragen aan een veiligere en veerkrachtigere digitale toekomst voor jouw bedrijf.

Neem vandaag nog de eerste stap om jouw organisatie voor te bereiden op NIS2. Je inzet voor beveiliging en compliance zal zich uitbetalen in gemoedsrust, klantvertrouwen en bedrijfscontinuïteit.

Mariette Steevens

Meer weten? Zoek Contakt!

Contakt heeft een groep experts op het gebied van NIS2. Wil je een keer sparren of heb je een specifieke vraag over dit onderwerp? Neem contact op met Mariëtte Steevens 06 81 020 978 of via mail mariette.steevens@contakt.nl.