Expertises

Pakketselectie & implementatie

Onafhankelijke selectie van een toekomstbestendig softwarepakket

De selectie van een nieuwe IT-oplossing is bij veel organisaties een tijdrovend en intensief traject. Veel medewerkers en afdelingen zijn hierbij betrokken. Vaak ontbreekt het aan (markt-)kennis, capaciteit, inzicht in (IT-)ontwikkelingen en ervaringen met selecties. Dit zorgt voor lange doorlooptijden en subjectieve keuzes. Hoe kan dit anders? Contakt heeft een aanpak ontwikkeld die leidt tot een efficiënte en gestructureerde wijze van selecteren. 

Een toekomstbestendige oplossing op het grensvlak van business en IT 

De selectie en implementatie van een nieuwe IT-oplossing, denk aan ERP, PIM, WFM en e-commerce platform, is een samenspel tussen business en IT. De business is daarbij de driver voor de verandering. Contakt werkt op het grensvlak van business en IT. We spreken de taal van beiden en kunnen de vertaalslag maken. Daarbij hebben we oog voor beide belangen.

Een kostenefficiënte software implementatie

Organisaties die op zoek zijn naar de juiste IT-oplossing worden geconfronteerd met een groot aantal vragen. Vragen over de kosten van licenties, toekomstvastheid van de oplossing, veelheid aan leveranciers en begeleiding van de implementatie. De gestructureerde aanpak van Contakt geeft antwoord op deze vragen. Met onze kennis van de markt kunnen er snel afgewogen beslissingen worden genomen.

Onafhankelijke en persoonlijke begeleiding

Contakt heeft de best passende professionals in huis. Ons team begeleidt organisaties in het volledige traject van selectie en implementatie. Ze kunnen ook fungeren als sparringpartner voor het eigen team. Wij zijn onafhankelijk van leverancier en product. Daardoor is onze dienstverlening altijd objectief.

 

PSP pakketselectiemethode

een schot in de roos voor jouw nieuwe software

De PSP Pakketselectie methode is een unieke methode voor onafhankelijke selectie van het juiste softwarepakket dat toekomstbestendig is en kostenefficiënt en zonder dat er maatwerk nodig is. Hierbij is een grote rol weggelegd voor de software leverancier. Zij brengen als partner branchekennis en ervaring mee. Het bewijs hiervoor leveren zij door middel van bewezen “best practices”, die worden ondersteund door hun standaard softwareoplossing(en).

Uitgangspunt van deze methode is wel dat men als organisatie open moet staan voor verandering van bestaande bedrijfsprocessen. De aanpassingen in de eigen organisatie zijn bij deze aanpak veel omvangrijker dan bij een traditionele aanpak, waarin maatwerk als oplossing wordt gebruikt om niet te hoeven veranderen. Maar juist de verandering stelt je in staat om echt de vruchten te gaan plukken van de investering in een nieuw systeem. Het houd je flexibel om mee te kunnen liften met de toekomstige ontwikkelingen van je softwarepartner. Immers de ontwikkelingen in digitalisering gaan veel sneller dan je veelal zelf kan realiser

Kenmerken PSP software pakketselectie 

Onafhankelijke selectie van een toekomstbestendig softwarepakket. 

Fit to standard

Geen onnodig maatwerk met alle nadelen van dien. Gericht op verlaging van initiële kosten.

Gebaseerd op best practises

Bewijs door middel van best practices in jouw branche.

Voorbereid op de toekomst

Met oog voor organisatorische verbeterslagen voor een toekomstbestendige bedrijfsvoering.

Onafhankelijk en persoonlijk

Met focus op het resultaat en minder op de functionaliteiten van de applicaties.

Kostenefficiënt

Gericht op lage initiële kosten door het voorkomen van ontwikkeling en onderhoud van maatwerk.

Meer weten? Zoek Contakt!

Wil je ook tijd besparen met het selecteren en implementeren van je IT-oplossing? Neem dan contact op met Ruud Wijnants +316 54 60 56 41  of ruud.wijnants@contakt.nl

Over Pakketselectie & Implementatie

Blogs

Blogs

PIM versus Excel

De opkomst van PIM gaat snel. Je hebt de term ongetwijfeld al eens voorbij zien komen. PIM staat voor ‘Product Informatie Management’ en is software die alle gegevens rond de

Lees meer »
Portfolio Pakketselectie & Implementatie

Werk waar we
trots op zijn