Op veel plaatsen in organisaties zijn we het ons bewust. We benutten de kansen die data biedt niet of niet genoeg. We vinden het lastig om onze informatie op orde te krijgen en hebben moeite om aan wetgeving te voldoen.

Urgentie ervaren we wel degelijk: we richten data-labs in, stellen interventieteams samen en prioriteren projecten. Eenmalige acties met hoge kosten. Maar we klaren de klus en we zijn weer safe! Tot de volgende externe prikkel zich aandient… we herhalen onze zetten, inventarisaties, analyses, platformchecks, security, risk & audit etc.

Hoe mooi zou het zijn om wat nu en straks urgent is op een structurele wijze in de organisatie te laten landen en meer bedreven te worden met onze data? Hier volgen 3 tips om data-bedreven zijn in uw organisatie op de kaart te krijgen én te houden.

Tip 1: Onderhoud en stimuleer initiatieven

Data-labs en BICC’s schieten als paddenstoelen uit de grond met een grote diversiteit aan motivaties. Zorg ervoor dat opgestarte initiatieven geen éénmalige exercitie van één stakeholder worden, maar stimuleer vervolg en creëer nieuwe successen.

Continuïteit bij het vieren van successen komt helaas niet aangewaaid. Zorg ervoor dat er achter de schermen een plan is dat gekoppeld is aan wat stakeholders benoemen als “succesvol”.

Tip 2: Koppel urgent aan belangrijk

Voor urgente zaken als een nieuw CRM of een nieuwe E-Commerce site maken we gemakkelijk budget vrij. Eenmaal overgegaan tot de orde van de dag zien we alleen nog de hoeveelheid uren en kosten om de data op orde te houden.

Koppel urgente initiatieven daarom aan belangrijke verbeteringen op gebied van optimalisatie van dataopslag, -bruikbaarheid en eigenaarschap. Maak designs die het mogelijk maken om bijvoorbeeld een BICC flexibeler en sneller rapportages op te laten leveren, die ontwikkelaars helpen uw product sneller op de markt te plaatsen (reductie van time-to-market). Zorg ervoor dat de bijbehorende kosten én sturing gekoppeld zijn aan de urgente initiatieven.

Tip 3: Organiseer het netwerk

Meer bedreven worden met data is niet een éénmalige actie of project maar een reis voor uw organisatie. Omdat “de winkel open moet blijven” leert de ervaring dat het momentum voor verandering moet komen van een netwerk binnen de organisatie.

Door vanuit een centraal team het netwerk actief te betrekken wordt er veel geleerd over verbetermogelijkheden en de te volgen richting.

Sparringpartner

Deze 3 tips helpen u op weg om data-bedreven op de kaart te krijgen en te houden. Wilt u meer weten over het groeiproces om met uw data meer businesswaarde te krijgen? Wendbaarder door worden met een iteratieve aanpak, vanuit de urgentie blijvende waarde te creëren. Neem dan contact op met Ron Saraber, directeur bij Contakt Consulting. Lees ook  “databedreven op reis” via de website of volg Ron’s artikelen via linkedin.

Neem voor meer informatie contact met ons op

Neem contact op met Ron Saraber +31 623 917 191 of  ron.saraber@contakt.nl