Per 25 mei 2018 is de General Data Protection Regulation (GDPR) van toepassing. Door deze privacywetgeving hebben organisaties die persoonsgegevens verwerken verplichting om gegevens te beschermen. Maar wat betekent deze wetgeving in de praktijk en welke kansen biedt dit voor organisaties?

Kans of last?

De maatregelen die organisaties moeten treffen om te voldoen aan de wetgeving worden veelal als last gezien. “Wat levert dit me op?” is een veel gestelde vraag. Ons beeld is dat de aandacht voor persoonsgegevens ook kansen biedt. Bijvoorbeeld door de kwaliteit van persoonsgegevens inzichtelijk te maken en te verbeteren. Daarnaast voorzien we dat het concurrentievoordeel kan opleveren door open en transparant te zijn over het bewerken van persoonsgegevens. Organisaties die dit niet op orde hebben, lopen het risico op omzetderving. 

Privacyscan

Met de privacyscan maken we inzichtelijk waar een organisatie staat op het gebied van verwerking van persoonsgegevens. Op basis van de uitkomsten van deze scan stellen we een actieplan op. Benieuwd wat de Privacy-scan uitwijst voor uw organisatie? Neem dan contact met ons op! 

Meer weten? Zoek Contakt!

Wil je meer weten over dit onderwerp of heb je directe hulp nodig? Neem dan contact op met Ronald van Putten +31 6 29 09 1602  of ronald.van.putten@contakt.nl