De kracht van het netwerk: de GDPR scan

Per 25 mei 2018 is de General Data Protection Regulation (GDPR) van toepassing. Door deze stengere privacywetgeving hebben organisaties die persoonsgegevens verwerken, meer verplichtingen. Wat betekent deze nieuwe wetgeving en welke kansen biedt dit voor organisaties?

Privacyscan

Om deze vraag te beantwoorden is een werkgroep opgesteld met deskundigen uit het netwerk. De werkgroep, bestaande uit Ad Boumans, Leen de Visser, Pieter Heijboer en René van Eijk, heeft een privacyscan ontwikkeld dat inzichtelijk maakt waar een organisatie staat op het gebied van verwerking van persoonsgegevens. Op basis van de uitkomsten van deze scan stellen we een actieplan op en helpen we deze uit te voeren. We zijn er trots op dat we met onze experts in het netwerk ook op dit vlak klanten vooruit kunnen brengen. Een mooi voorbeeld van de kracht van het netwerk dat ook concreet geleid heeft tot nieuwe opdrachten.

Kans of last?

De maatregelen die organisaties moeten treffen om te voldoen aan de wetgeving worden veelal als last gezien. “Wat levert dit me op?” is een veel gestelde vraag. Ons beeld is dat de aandacht voor persoonsgegevens ook kansen biedt. Bijvoorbeeld door de kwaliteit van persoonsgegevens inzichtelijk te maken en te verbeteren. Daarnaast voorzien we dat het concurrentievoordeel kan opleveren door open en transparant te zijn over het bewerken van persoonsgegevens. Organisaties die dit niet op orde hebben, lopen het risico op omzetderving. Zou jij producten kopen bij een webshop waarvan niet duidelijk is wat ze met jouw persoonsgegevens doen?

Jouw hulp gevraagd

De impact van de nieuwe privacywetgeving is nog niet bij iedereen bekend. Aanpassingen in systemen en processen zijn noodzakelijk en kosten tijd en geld. Zit je momenteel op een opdracht en zie je nog geen activiteiten op dit vlak bij jouw opdrachtgever? Dan komen we graag in contact om de klant gezamenlijk vooruit te helpen. Zo help jij je opdrachtgever en bewijzen we wederom de kracht van het netwerk.

Overzicht en meer informatie?

Vanuit de werkgroep werken we aan een overzicht met de belangrijkste onderwerpen uit de GDPR. Handig voor jou en jouw klanten. Heb je interesse? Stuur een e-mail naar marije.de.nijs@contakt.nl We sturen het overzicht dan zo snel mogelijk naar je toe. Zie je mogelijkheden bij jouw opdrachtgever of wil je meer informatie? Neem dan contact op met Ronald van Putten. E-mail: ronald.van.putten@contakt.nl mobiel +31 6 29 09 1602