Grontmij – Een ERP voor zeven decentraal georganiseerde landen

img
  • Klant

    Grontmij Nederland

  • Expertises

    Pakketselectie & implementatie

  • Branche

    Bouw

“Een ERP oplossing selecteren voor zeven decentraal georganiseerde landen is een uitdaging”

Richard Bruggink – Manager IT Grontmij Nederland

Grontmij zocht een nieuw informatiesysteem. Het bestaande was verouderd, kostbaar en sloot niet meer aan bij de eisen en wensen van de organisatie, het productenpakket en de werkwijze. Samen met Contakt Consulting selecteerde het ingenieursbedrijf, met draagvlak van de verschillende landen, een passend ERP-systeem.

Highlights van de opdracht

– Begeleiding van het selectietraject
– Afstemming met de internationale organisatie
– Gestructureerde aanpak
– Strakke planning
– Inbreng van marktkennis en producten

De uitdaging van Grontmij

De pakketkeuze moest rekeninghouden met de specifieke wensen uit de projectmatige omgeving van de engineeringbranche. Uit zeven landen werden specificaties gerubriceerd om de juiste prioriteiten te stellen. Zo werd het mogelijk de selectie te baseren op een beperkt aantal specificaties. Een stakeholderanalyse legde de uiteenlopende belangen bloot. De uiteindelijke selectie moest aansluiten op parallel lopende programma’s ter verbetering van de operationele organisatie. Tevreden als we waren met dit project hebben we Contakt Consulting gevraagd om ook de HR oplossing te selecteren en een nieuwe salaris oplossing te implementeren in de Nederlandse organisatie.

Oplossing van Contakt Consulting

Contakt doorliep samen met Grontmij een gestructureerd en stapsgewijs proces om te komen tot de keuze voor een nieuwe ERP-oplossing. De gebruikte selectiemethodiek en projectaanpak was helder en logisch.

Impact van de oplossing

– Kostenbesparing door blijvend efficiëntere operationele uitvoering en op langere termijn toenemende productiviteit
– Beheersbaarder processen
– Geïntegreerde oplossing vanuit gebruikersperspectief
– Intuïtieve software, gebruikersvriendelijker, meer intelligentie in workflows