Carriere

Share & Grow

“Voor zelfstandig professionals die hun kennis en vaardigheden willen vergroten door te delen.”

Zelfstandig professionals worden vaak ingehuurd om een stuk kennis en ervaring mee te brengen om organisaties verder te helpen. Maar situaties in de praktijk kunnen nogal van elkaar verschillen en toepassing van de theorie is niet altijd eenduidig. En als zelfstandige heb je niet altijd de ruimte en de gelegenheid om te sparren met peers. Contakt wil dit mogelijk maken voor alle zelfstandig professionals in haar netwerk.

Share

Tijdens het programma behandelen we met elkaar problemen en situaties die zich tijdens je werk voordoen. Iedere deelnemer brengt een eigen casus in. Door deze praktijkvoorbeelden met elkaar te delen, leren we van elkaar. Voorafgaand aan de bijeenkomt wordt de case in het kort gedeeld, zodat we vlot kunnen starten. Praktijk en theorie zullen daarna, onder begeleiding, met elkaar worden behandeld, eventueel ondersteund door andere praktijkvoorbeelden. 

Grow

Het doel van dit programma is het verder ontwikkelen van je vakmanschap. Je leert van en met elkaar aan de hand van concrete werkervaringen en persoonlijke leerdoelen. Hiermee verrijk je jouw gereedschapskist die je direct kunt gebruiken bij je huidige opdracht of de volgende. We willen het volgende met elkaar bereiken: 

  • meer zicht op de eigen sterke en zwakkere kanten door reflectie 
  • buiten eigen kaders denken
  • meer creativiteit bij het oplossen van problemen
  • uitbreiding van het eigen gedragsrepertoire
  • klankbordgroep waar je op terug kan vallen ook na de intervisie
Share & Grow

Programma's

Share&Grow - Scrummasters en Agile Coaches

Programma Informatie + Inschrijfformulier

Template Casus

Template voor het aanleveren van je casus.

Meer weten? Zoek Contakt!

Meer informatie over ons Programma Share & Grow? Neem contact op met Hugo Hopstaken +31 6 281 029 78  of hugo.hopstaken@contakt.nl