Share & Grow

Scrummasters en Agile Coaches

Share

Tijdens het programma behandelen we met elkaar problemen en situaties die zich tijdens je werk voordoen. Iedere deelnemer brengt een eigen casus in. Door deze praktijkvoorbeelden met elkaar te delen, leren we van elkaar. Voorafgaand aan de bijeenkomt wordt de case in het kort gedeeld, zodat we vlot kunnen starten. Praktijk en theorie zullen daarna, onder begeleiding, met elkaar worden behandeld, eventueel ondersteund door andere praktijkvoorbeelden.

Grow

Het doel van dit programma is het verder ontwikkelen van je vakmanschap. Je leert van en met elkaar aan de hand van concrete werkervaringen en persoonlijke leerdoelen. Hiermee verrijk je jouw gereedschapskist die je direct kunt gebruiken bij je huidige opdracht of de volgende. We willen het volgende met elkaar bereiken:

  • meer zicht op de eigen sterke en zwakkere kanten door reflectie
  • buiten eigen kaders denken
  • meer creativiteit bij het oplossen van problemen
  • uitbreiding van het eigen gedragsrepertoire
  • klankbordgroep waar je op terug kan vallen ook na de intervisie

Opzet Programma 

Praktische informatie
Minimaal 6 deelnemers en maximaal 8 (vaste groep).
– Totaal 4 sessies, 1x per 2 maanden.
– De sessies vinden plaats van 17:30 tot 21:00 uur op het kantoor van Contakt in het Helix Gebouw in Utrecht. Dit is inclusief een maaltijd. 

Kickoff                        
We starten met een teams-meeting, 4 weken voor de start van de eerste sessie, waarin we elkaar kort zien en waarin de begeleider de mogelijkheid krijgt om uit te leggen wat we gaan doen en hoe we dat gaan doen.

1e sessie
Bij de eerste sessie zullen we starten met een persoonlijke voorstel ronde en daarna de behandeling van de eerste case. 

2e, 3e en 4e sessie 
In de drie volgende sessies zullen we twee cases per bijeenkomst behandelen. 

Casus                          
Alle deelnemers brengen een casus in die hen aanspreekt. In verband met de voorbereiding dient de casus 2 weken voor de behandeling ervan te worden gedeeld. Voor de sessie zal er een korte intake gesprek plaatsvinden met de begeleider. (Download hier de template voor het inleveren van een casus). Stuur het formulier ingevuld terug naar hugo.hopstaken@contakt.nl 

Klankbordmomenten
Tussentijds kunnen ad-hoc klankboordsessies georganiseed worden. Dit zijn je hulptroepen die je in kan zetten om een actueel probleem te bespreken dat NU opgelost moet worden. 

Commitment              
Deelname is niet vrijblijvend. Als je mee doet, doe je aan alle onderdelen mee. 

Meer weten? Zoek Contakt!

Meer informatie over ons Programma Share & Grow? Neem contact op met Hugo Hopstaken +31 6 281 029 78  of hugo.hopstaken@contakt.nl