Themapagina's Bouw

Wet Kwaliteitsborging

Al (echt) klaar voor de Wkb?

De Wet kwaliteitsborging komt er aan, kunt u aantoonbaar leveren wat is beloofd? De wet is bedoeld om de kwaliteit van het bouwwerk en de positie van de consument beter te maken. Voor aannemers en ook onderaannemers betekent dit dat alles wat gebouwd wordt aantoonbaar aan de regels moet voldoen. Natuurlijk blijft u kwalitatief goed werk leveren, maar kunt u, in het kader van aansprakelijkheid, dat ook aantoonbaar maken?

In de praktijk blijkt dat operationeel managers, KAM en KVM managers, projectmanagers en werkvoorbereiders bij aannemers en onderaannemers denken te weten wat de Wkb voor hen betekent en wat voor inspanning dit voor hen oplevert. Hoe is dit bij u? Kunt u voldoen aan de wettelijke eisen? Bent u al begonnen of weet u niet waarmee u moet beginnen? En als u denkt klaar te zijn, is dat ook echt zo en hoe blijft u dat zodra de Wkb ook echt van kracht is? De experts van Contakt Consulting helpen (onder)aannemers met een inzicht in de Wkb-volwassenheid van hun eigen organisatie én een helder stappenplan om er volledig klaar voor te zijn.

Nieuw: Toetsing, aantoonbaar leveren en de kwaliteitsborger

De eisen die aan bouwwerken gesteld worden door het Bouwbesluit blijven ongewijzigd, wat verandert is de toetsing. Als aannemer en onderaannemer moet je kunnen aantonen dat het werk voldoet aan de wettelijke eisen. Dat doet u door middel van het vastleggen van bewijslast conform gestelde eisen, zoals bijvoorbeeld: keuringsrapporten, (KOMO)certificaten en foto’s.

Daarnaast heb je op de bouwplaats niet meer te maken met de gemeente maar met een onafhankelijk kwaliteitsborger, die is aangesteld door de opdrachtgever. Deze kwaliteitsborger moet, gebruikmakend van een zogenaamd kwaliteitsinstrument, bij oplevering verklaren dat het gebouw voldoet aan het bouwbesluit waarna de gemeente een ingebruikname verklaring afgeeft. Aannemers blijven vanaf nu eindverantwoordelijk, ook na de oplevering.

Wet Kwaliteitsborging

Kennissessie & Diensten

Kennissessie Wkb

In de Wkb kennissessie nemen we jou mee in wat nu echt de impact is van de Wet Kwaliteitsborging. Dit maken we concreet met ervaringen en voorbeelden uit eerste hand vanuit proefprojecten door een grote installateur en een kwaliteitsborger. Het wordt een interactieve sessie waarin volop gelegenheid is om vragen te stellen zodat jij weet wat er nodig is om straks te voldoen aan de Wkb. Bekijk de data en schrijf je in.

Programma
13:00–13:30 Inloop met broodje
13:30–17:00 Kennissessie
17:00–18:00 Napraten + borrel

Wkb-implementatiescan

De Wkb-implementatiescan brengt voor jouw bedrijf in kaart welke onderdelen van de Wkb reeds in je bedrijf geborgd zijn en waar nog actie nodig is. De scan bestaat uit het gezamenlijk invullen van een vragenlijst, dit duurt ongeveer twee uur.

Stapenplan
Twee weken na de scan ontvang je een praktisch stappenplan met:

1. Actiepunten om volledig te voldoen aan de juridische aspecten van de wkb.
2. Praktische adviezen voor het verbeteren van je bedrijfsprocessen.
3. Slimme tips om kansen te benutt

Wkb tools en instrumenten

Aan de hand van de Wkb-scan kan blijken dat u nog aanvullende ondersteunende digitale tooling nodig heeft. Of blijkt dat u hulp kunt gebruiken met het op orde krijgen van data- en systeemintegratie of procesaanpassingen.

Onze selectie- en implementatie experts kunnen indien nodig het volledige traject van selectie en implementatie begeleiden. In andere gevallen fungeren ze als sparringpartner voor uw interne team. Contakt Consulting is onafhankelijk van leverancier en product. Daardoor is onze dienstverlening altijd objectief.

Vertrouw op de kennis en experts van Contakt Consulting

Experts van Contakt Consulting en haar netwerk zijn niet alleen op de hoogte van de actuele ontwikkelingen in de bouw zoals, de Wet kwaliteitsborging, de Omgevingswet, DigiDealGo – Bouwbesluit, CPR, maar vervullen hier ook prominente rollen in. Esther van Kooten Niekerk en Ron Saraber zijn naast partner/directeur bij Contakt Consulting respectievelijk Kwartiermaker Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen bij VNG en Programmamanager Digitaal Stelsel Gebouwde Omgeving.

Heldere doelen vertaald naar de praktijk

De businesscase is eenvoudig: Contakt Consulting helpt (onder)aannemers snel en in overzichtelijke stappen de Wkb te begrijpen, te doorzien en een eerste inzicht te krijgen in hoeverre u nu echt gereed bent voor de Wkb en hoe u dat kunt worden en blijven. Wanneer u dat zelf moet doen bent u weken of maanden bezig met het risico dat u essentiële zaken mist.

Begeleiding of advies nodig bij procedures, processen of beleidsvorming?

Vraag naar onze maatwerk trainings- en adviestrajecten. Met onze maatwerktrajecten begeleiden wij bouwprojecten bij het volgen van de Wkb procedures en processen. En bieden wij advies ter ondersteuning van beleidsvorming (transitieplanning) en implementatie. Elk vraagstuk vraagt zijn eigen aanpak en expertise. Om die reden kijken we zorgvuldig welk traject het beste bij u past

Meer weten? Zoek Contakt!

Neem gerust contact op met Esther van Kooten Niekerk +31 6 12 40 51 93   esther.van.kootenniekerk@contakt.nl

Over Bouw

Blogs

Portfolio Bouw

Werk waar we
trots op zijn

img
Bouw, Digitaliseringsstrategie, Informatie en datamanagement, Project Programma en Verandermanagement

DSGO – Samen digitaal optrekken om de bouwbranche slimmer en sneller te maken