DSGO – Samen digitaal optrekken om de bouwbranche slimmer en sneller te maken

img
 • Klant

  DSGO

 • Expertise

  Digitalisatiestrategie

 • Branche

  Bouw

 • Datum

  8 februari 2023

Samen digitaal optrekken om de bouwbranche slimmer en sneller te maken

Samen digitaal optrekken, om bedrijven en organisaties binnen de bouwbranche slimmer en sneller te maken. Dat is de kern van DSGO, de aanpak waarmee de gebouwde omgeving versneld gedigitaliseerd moet gaan worden. Steeds meer bouw- en installatiebedrijven werken met data en digitale systemen, maar de samenhang daartussen ontbreekt nog vaak. De systemen ‘praten’ onvoldoende met elkaar. Dat is inefficiënt en staat innovatie in de weg terwijl de opgaven van de bouwbranche fors zijn.

De uitdaging van DigiGO

“De bedoeling is dat in het Digitaal Stelsel Gebouwde Omgeving alle ketenpartners hun data veilig, betrouwbaar en gecontroleerd aan elkaar beschikbaar kunnen stellen. Van ontwerp tot uitvoering en van productie tot logistiek en onderhoud. Hiermee wordt een nieuwe stap gezet in de digitale ketensamenwerking in de gebouwde omgeving. Het programma is omvangrijk en moet in kort tijdsbestek leiden tot de eerste daadwerkelijke informatie-uitwisseling. Dit vraagt om specifieke kennis, ervaring en competenties op het gebied van digitalisering, informatie-, project- en programma management en -ook belangrijk- om mensen die de taal van de bouwsector spreken. Contakt Consulting is een belangrijke partner in de uitvoering van het DSGO programma en helpt op een aantal sleutelposities bij de succesvolle uitvoering.”, aldus Ries Bode, Programma Directeur DSGO.

De aanpak van Contakt Consulting

Onder DSGO zijn een aantal projectgroepen aan de slag, waaronder de projecten Ketenlandschap en Bouw- en Installatielogistiek waar twee professionals van Contakt Consulting de rol van projectmanager vervullen.

Project Ketenlandschap

“In de sector zijn veel standaarden, platformen en initiatieven die eenvoudiger datadelen nastreven. Maar momenteel is er onvoldoende samenhang en overzicht tussen deze zaken waardoor het voor organisaties onduidelijk is welke oplossing, welk probleem oplost,” vertelt Jaco Zonneveld, projectmanager Contakt Consulting voor het project Ketenlandschap. “Het project Ketenlandschap maakt inzichtelijk op welke (praktische) punten de samenwerking en de versnelling van het delen van data moet wordt bevorderd en opgelost. Dit wordt onder architectuur beschreven en vastgelegd. De uitdaging zit in het vinden van de juiste combinatie tussen ervaring uit de sector en de kennis die nodig is om het onder architectuur te brengen. We zijn gelukkig al een heel eind op weg.”

Project Bouw- en Installatielogstiek

“Ook op het gebied van de bouwlogistiek moet veel gebeuren”, vertelt Hans Aalbers, die vanuit Contakt Consulting verantwoordelijk is voor het projectmanagement van het project Bouw- en Installatielogistiek. “Het digitaal stelsel moet er heel praktisch voor gaan zorgen dat er minder ritten nodig zijn voor de toelevering van bouwmaterialen, wat de uitstoot van schadelijke stoffen vermindert. We brengen momenteel in kaart waar de uitdagingen van de betrokken partijen liggen en hoe wij hen het beste kunnen helpen. Het nut van een digitaal stelsel wordt daarmee heel praktisch vertaald naar “what’s in it for them”.

De kracht van Contakt Consulting

Samen digitalisatietrajecten verbeteren, dat is precies waar Contakt Consulting goed in is. Dat is dan ook de reden dat Contakt Consulting mede aan de wieg heeft gestaan van DSGO en nog steeds een belangrijke rol speelt bij de realisatie ervan. Contakt Consulting beschikt over een sterk netwerk van (zelfstandige) professionals met ervaring in de bouwsector en daarom bij uitstek geschikt om te helpen deze beweging in gang te zetten. De mensen van Contakt Consulting zijn in staat complexe digitalisatie vraagstukken op te lossen en zijn echte verbinders. Bij alles wat ze doen wordt er gezocht naar samenwerking, waardoor het draagvlak voor veranderingen zo groot mogelijk wordt. Je vindt de mensen van Contakt daarom terug in diverse rollen binnen het programma, denk aan  projectmanager, stelselarchitect, IT-architect, modelleur of business analist.

“DigiGO programma DSGO representeren een grote beweging in de sector dat veel vraagt van de organisaties en de mensen die hierin werken. Digitale samenwerking en het delen van data door de hele waardeketen heen, maakt dat vele belangrijke maatschappelijke doelen in de Gebouwde Omgeving gehaald kunnen worden. Tegelijkertijd moeten we oog houden voor een goede, blijvende, verbinding tussen de technologische ontwikkelingen en de mens. Contakt Consulting is een belangrijke partner voor het programma DSGO, en werkt ook daar omheen actief aan de adoptie ervan in projecten als Centraal Register Techniek, Digiladder (Techniek Nederland) en Digiscan (Bouwend Nederland).” Roger Tan, voorzitter DSGO Programma Board.