Themapagina's Bouw

Vastgoed Datamanagement

Vastgoed datamanagement

De vastgoedsector wordt geconfronteerd met een toename in regeldruk. Organisaties willen efficiënter werken door de interne en externe processen beter op elkaar te laten aansluiten. Een aantal gebeurtenissen in het recente verleden benadrukken bovendien het belang van inzicht en overzicht over het vastgoed. Denk hierbij aan de Schipholbrand, het instorten van de parkeergarage in Eindhoven of het voetbalstadion in Alkmaar. Hier werden vragen gesteld over het vastgoed waar men geen antwoord op kon geven binnen de gestelde tijd.

In de praktijk is data namelijk vaak niet of niet eenvoudig te verkrijgen, en is de betrouwbaarheid van data in zijn geheel soms onbekend. Het verzamelen van gegevens gaat vaak gepaard met het handmatig koppelen van veel verschillende informatiebestanden. Daarnaast bevindt steeds meer informatie zich buiten de eigen organisatie. Dit komt doordat Vastgoeddata vaak niet digitaal voor handen is, niet meer actueel of verspreid ligt in verschillende systemen, bij mensen en afdelingen die los van elkaar opereren. Hierdoor ontstaan meerdere waarheden over het bezit en twijfel over de betrouwbaarheid van de datakwaliteit. Ook wordt hierdoor veel tijd besteedt aan het zoeken naar informatie en worden beslissingen op basis van onvolledige informatie genomen. Iedereen erkent de noodzaak om grip te krijgen op Vastgoeddata, wil efficiënter werken, onderbouwde beslissingen nemen, de datakwaliteit verhogen en toekomstbestendig worden. Maar waarom bleef de benodigde digitalisatieslag dan uit?

Steeds meer data beschikbaar

Tot een aantal jaar geleden ontbrak het in de vastgoedsector aan software om alle gebouwinformatie op orde te krijgen en te houden. Er bestond geen datamodel waarmee alle Vastgoeddata binnen vastgoed eigenaren (zoals woningcorporaties, universiteiten en scholen, ziekenhuizen, winkelcentra en andere grote vastgoed eigenaren) gesynchroniseerd bij elkaar kon worden gebracht en gemanaged. Er was ook geen centrale plaats waar alle gebouwen in 3D als Digital Twins beschikbaar waren om real-time de data voor iedereen toegankelijk te maken en tot leven te brengen. Met het steeds verder ingeburgerd raken van BIM (Bouw Informatie Management, waarbij een gebouw in een 3D model wordt gerepresenteerd, voorzien van alle mogelijke data over het bouwwerk en onderliggende materialen, eisen en prestaties) in projecten, komt er steeds meer digitale informatie beschikbaar over nieuwbouw, maar ook over bestaande vastgoed. Toch is het nog niet altijd duidelijk wat de toegevoegde waarde hiervan voor beheer is. Door het inscannen en vervolgens in een BIM zetten van bestaand vastgoed is een inhaalslag aan de gang bij partijen zoals het Rijksvastgoed Bedrijf en Woningbouwcorporaties, gevolgd door commerciële vastgoed eigenaren, om hun bezit volledig in kaart te brengen. Vervolgens moet goed datamanagement worden ingericht voor de beheer fase. Hiervoor zijn standaarden en software in ontwikkeling.

Software leveranciers bieden delen van de oplossing

Er komen inmiddels steeds meer software partijen die een (deel) oplossing bieden voor dit probleem.
Zij digitaliseren vastgoed en koppelen de systemen van de vastgoed eigenaren en openbare bronnen zodat er integraal beschikt kan worden over alles wat men wil weten over het bezit. Of zij bieden een platform waarop deze informatie vastgelegd, gedeeld en gemanaged kan worden. Daarmee worden vastgoed eigenaren, maar ook hun partners, maximaal ondersteund bij het beantwoorden van al hun vastgoedvraagstukken.

Er bestaan diverse soort oplossingen die vaak overlappende functionaliteit bieden. Velen hebben een (BIM) model als basis en koppelen daaraan alle data vanuit diverse systemen. Zo zijn er platforms zoals o.a. BIM360, Trimble Connect, VABI, LUXS, Dalux, BIMlink etc. die de vastgoed eigenaar ondersteunen vanaf ontwerp en realisatie tot exploitatie, beheer en onderhoud.

Sommige van deze platforms kennen verschillende verschijningsvormen. Zo bouwt CAD & Company voort op BIM360 van Autodesk aan BLDNG360, die ook gebouwsturing ondersteunt middels een Digital Twin. Andere vendoren bouwen op basis van Autodesk of Trimble weer andere varianten. Een aantal platforms zoals VABI en LUXS richten zich in eerste instantie op woningbouwcorporaties en koppelen diverse voor deze sector relevante software pakketten aan hun platform. Weer andere, vaak open platformen zoals Dalux en BIMlink ondersteunen de gehele levenscyclus van een bouwwerk en zijn vooral gericht op samenwerking en het uitwisselen van data tussen diverse applicaties.

Naast deze (en andere) platformen zijn er ook software leveranciers die zich focussen op een bepaalde fase van het bouwproces maar hun data ook op een eigen “platform” opslaan en proberen daar zoveel mogelijk andere software pakketten te koppelen. Zo omstaat er een ondoorgrondelijk woud aan platformen en semi-platformen. Een klant kiest vaak op basis van het beste verhaal of omdat hij al met een of meerdere software pakketten werkt die zelf aangeven met welk platform zij het beste te koppelen zijn. Software pakketten waar je hierbij aan kunt denken zijn 12Build, Ibinder, procesregistratie software (zoals BIM-stream, Doc-stream, Ed Control), Bim collaboratiesoftware zoals BIM Collab, of systems engineering tools zoals Relatics of BriefBuilder. Deze opsomming is verre van compleet en het vergt enig onderzoek om goed zicht te krijgen op de diverse oplossingen die geboden worden.

Reisleider op gebied van vastgoed datamanagement

Contakt Consulting is betrokken bij digitale stelsels en kent vele software partijen in de sector. Wij houden alle ontwikkelingen zoveel als mogelijk bij en hebben inmiddels een goedoverzicht van de toepassingsgebieden, en de kenmerken van de software oplossingen. Daarom is Contakt Consulting als geen ander in staat om een onafhankelijke scan te maken en de juiste oplossing of combinatie van oplossingen te vinden voor een vastgoed eigenaar (en andere partijen in de sector).

Meer weten? Zoek Contakt!

Wil je ook toekomstbestendige keuzes maken? Neem dan contact op met Ron Saraber +31 6 23 91 71 91  of ron.saraber@contakt.nl

Download het rapport

Benchmark Digitaal Samenwerken in de Bouw

Klik hier om het rapport te downloaden

Over Bouw

Blogs

Portfolio Bouw

Werk waar we
trots op zijn

img
Bouw, Digitaliseringsstrategie, Informatie en datamanagement, Project Programma en Verandermanagement

DSGO – Samen digitaal optrekken om de bouwbranche slimmer en sneller te maken