Themapagina's Bouw

Digitalisering gebouwde omgeving

Digitalisering Gebouwde Omgeving

Digitalisering staat bij iedereen op de agenda. Organisaties die actief betrokken zijn bij de Gebouwde Omgeving zijn daar geen uitzondering op. Het verbeteren van data en informatie over omgeving, bouwwerken en producten is noodzakelijk om gezamenlijk maatschappelijke doelen zoals klimaatakkoord en circulariteit te behalen. Vastgoed eigenaren, opdrachtgevers, opdrachtnemers en de toeleverende ketens in bouwsector en installatiesector staan gezamenlijk voor de ketenintegratie uitdaging.

Contakt Consulting uw ervaren reisleider

Ketensamenwerking en ketenintegratie begint bij de individuele schakels. Overheid en de sector hebben de afgelopen jaren initiatieven gestart als de Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO), De Bouwagenda, Digitaal Stelsel Bouw en Installatie (DSBI), de Digideal Gebouwde Omgeving (DigidealGO). Organisaties en samenwerkingsverbanden als BouwInformatieRaad (BIR) en BIM Loket streven naar het ondersteunen van organisaties bij het vertalen van en naar uw praktijk.

Contakt Consulting en haar netwerk heeft verschillende prominente rollen vervuld in alle eerdergenoemde sector-brede programma’s. Met kennis, ervaring en het integrale inzicht in deze maatschappelijke initiatieven heen is Contakt Consulting in staat de vertaalslag te maken naar “wat betekent dit voor u?” Want ondanks de vele “succesverhalen” over BIM, PIM en digitalisering worstelen organisaties in de dagelijkse praktijk net als u ook met management rapportages, procesinformatie en een bedrijfscultuur die het tempo van vernieuwing bepaalt.

Data bedreven in Digitale Stelsels

Contakt Consulting gelooft in Data Bedreven. Om als organisatie onderdeel te worden in de sectorale beweging van meer samenwerken in Digitale Stelsels (DSO, DSGO) moet de eigen organisatie ook in de juiste richting ontwikkeld worden. Slimme keuzes zorgen niet alleen voor efficiënter en effectiever samenwerken met partners maar vergroten ook de concurrentiepositie omdat er meer ruimte voor innovatie komt.

Contakt Consulting helpt uw organisatie bij uw ketensamenwerking

Contakt Consulting is uw reisleider voor uw stukje in de keten. Met kennis van zaken over grotere maatschappelijke initiatieven én kennis van zaken over uw dagelijkse uitdagingen. Dit stelt ons in staat om als neutrale partij samen uw directe ketenpartners de digitale samenwerking op een toekomstbestendig niveau te brengen.

Meer weten? Zoek Contakt!

Wil je ook toekomstbestendige keuzes maken? Neem dan contact op met Ron Saraber +31 6 23 91 71 91  of ron.saraber@contakt.nl

Download het rapport

Benchmark Digitaal Samenwerken in de Bouw

Klik hier om het rapport te downloaden

Over Bouw

Blogs

Portfolio Bouw

Werk waar we
trots op zijn

img
Bouw, Digitaliseringsstrategie, Informatie en datamanagement, Project Programma en Verandermanagement

DSGO – Samen digitaal optrekken om de bouwbranche slimmer en sneller te maken