Themapagina's Bouw

Benchmark Digitaal Samenwerken in de Bouw

Benchmark Digitaal Samenwerken in de Bouw

Bedrijven in de bouwsector beseffen dat digitaal samenwerken in de keten cruciaal is om een voorsprong te krijgen en te houden. De komende twee jaren denken zij door uitbreiding van digitale samenwerking meer grip te krijgen op de planning en het verloop van hun bouwprocessen.Dat valt nog niet mee, zo blijkt uit de benchmark Digitaal Samenwerken in de Bouw die Contakt Consulting heeft laten uitvoeren onder een groot aantal Nederlandse bedrijven in diverse geledingen van de bouw- en installatiebranche.

“Dat kan je dus niet alleen!”

Bedrijven in de bouwsector beseffen dat digitaal samenwerken in de keten cruciaal is om een voorsprong te krijgen en te houden. Driekwart denkt door uitbreiding van digitale samenwerking de komende twee jaar meer grip te krijgen op de planning en het verloop van hun bouwprocessen. Dat valt nog niet mee, zo blijkt uit de benchmark die Contakt Consulting heeft laten uitvoeren onder een groot aantal Nederlandse bedrijven in diverse geledingen van de bouw- en installatiebranche. Het stellen van concrete doelen om de samenwerking te verbeteren blijkt het meest lastig. Van de zeven onderzochte dimensies van digitaal samenwerken blijft het helder maken van gezamenlijke doelen bij 27% van de deelnemers achter bij de wens.

Dimensies van digitale ketensamenwerking.

In de benchmark is onderzoek gedaan naar zeven dimensies, die van belang zijn voor samenwerking op digitaal vlak.

  • Communicatie: open en transparante communicatie met ketenpartners.
  • Kennis: regelmatig delen van informatie en afstemming op basis van vaste evaluatiemomenten.
  • Vertrouwen: goede onderlinge verstandhouding met ketenpartners op zowel operationeel als bestuurlijk niveau.
  • Visie: lange-termijnvisie en commitment van het senior management.
  • Technologie: adequate technologische randvoorwaarden en IT infrastructuur, tools, data en standaarden.
  • Expertise: voldoende digitale kennis en ervaring met ketensamenwerking in eigen huis.
  • Doelen: heldere doelstellingen op basis van meetbare KPI’s.

Barrières die de digitale samenwerking bemoeilijken

Circa de helft van de deelnemende bedrijven meent dat het inbedden van digitalisering in de bedrijfscultuur noodzakelijk is om te overleven. Vandaar dat het gemiddelde belang dat de bedrijven aan digitale samenwerking toekennen met een 8,2 hoog is. De gemiddelde score die partijen zichzelf geven voor hun daadwerkelijke performance blijft met slechts een 7 daarop achter. “En die 7 is zelfs nog geflatteerd” volgens Ron Saraber, partner bij Contakt Consulting. “Uit het onderzoek blijkt dat driekwart van de bedrijven matig of ontevreden is over de huidige samenwerking met bouwpartners. Dat blijkt onder meer te komen doordat data nog niet voldoende op orde zijn om met ketenpartners te kunnen delen en het draagvlak voor samenwerking ontbreekt.”

Verbetering van de digitale samenwerking is op komst

Ruim driekwart van de directies bij bouwbedrijven zet digitale transformatie bovenaan de agenda. Dat moet volgens 60% de komende drie tot vijf jaar leiden tot productiviteitsstijging. De groep met de hoogste performance scores op digitaal samenwerken geeft aan nu al meer grip te hebben op de planning, is productiever en levert een hogere kwaliteit. Ook het aantal opdrachten van deze koplopers zal stijgen want zij verwachten dat voortrekkers in digitale samenwerking structureel meer marktaandeel krijgen. Saraber: “Het verbeterpotentieel is dus substantieel. Pak initiatieven niet alleen op maar breng samenhang aan door met elkaar praktische doelen te stellen. Je kan het niet alleen!”

Geïnteresseerd? Download het hele rapport nu! 

Meer weten? Zoek Contakt!

Wil je ook toekomstbestendige keuzes maken? Neem dan contact op met Ron Saraber +31 6 23 91 71 91  of ron.saraber@contakt.nl

Download het rapport

Benchmark Digitaal Samenwerken in de Bouw

Klik hier om het rapport te downloaden

Over Bouw

Blogs

Portfolio Bouw

Werk waar we
trots op zijn

img
Bouw, Digitaliseringsstrategie, Informatie en datamanagement, Project Programma en Verandermanagement

DSGO – Samen digitaal optrekken om de bouwbranche slimmer en sneller te maken