Al enige jaren is er een sterke verbinding tussen Techniek Nederland en Contakt Consulting. In diverse projecten en initiatieven wordt intensief samengewerkt om digitalisering in de sector te stimuleren en om de leden van Techniek Nederland daarbij gericht te ondersteunen. Hoe beter de digitale tools voor de installatiebranche worden ontwikkeld, gebruikt en geborgd, hoe meer kansen er ontstaan voor doorontwikkeling van de branche.

DSGO en Techniek Nederland 

“Contakt Consulting beschikt over een sterk netwerk van professionals, die in staat zijn complexe digitalisatievraagstukken op te lossen.” vertelt Steven Schippers van Contakt Consulting. “De diverse projecten die Contakt uitvoert voor Techniek Nederland hebben een sterke link met DSGO, dat als hoofddoel heeft om alle ketenpartners makkelijk en veilig toegang te geven tot data in de verschillende fasen van een bouwwerk. Contakt Consulting is nauw betrokken bij DSGO, waardoor er goed zicht gehouden kan worden op de manier waarop de digitalisatieprojecten van Techniek Nederland aansluiten bij de ontwikkelingen in de markt.”

Altijd opzoek naar  verbinding

De mensen van Contakt Consulting zijn echte verbinders en ze bekijken een opdracht vanuit verschillende kanten.” vertelt Peter Zwakhals van Techniek Nederland. “Verbinden is iets wat wij bij Techniek Nederland ook al jaren doen, dat is immers kenmerkend voor een brancheorganisatie. Deze gemeenschappelijke werkwijze zorgt er voor dat we elkaar goed begrijpen en samen kunnen werken aan duurzame oplossingen waar de hele branche mee verder wordt geholpen.”

Digitaliseren van checklists in de installatiebranche

Een recent voorbeeld van een project van Techniek Nederland met inzet van Contakt Consulting is het digitaliseren van checklists in de installatiebranche. Menig installateur heeft een eigen werkwijze en controleert het werk aan de hand van eigen checklists. Door standaard checklists te maken waarbij werkwijze, data en technologie voor iedereen hetzelfde is, kan de kwaliteit van het werk beter en eenvoudiger gewaarborgd worden. 

Het project startte met een nieuwe website (www.fgoplus.nl) dat voorziet in toestel- en onderhoudsinformatie voor cv-, warmtepomp- en zonnestroominstallaties. Aan deze website is een formulierenapp toegevoegd, dat voorbeelden aanbiedt van digitale formulieren en checklists voor installatie en onderhoud van de betreffende installaties. De diverse softwarepartijen binnen de installatiebranche kunnen deze formulieren ook in hun systeem beschikbaar maken. Het mes snijdt aan twee kanten: de installateur of inspecteur wordt op een slimme manier ondersteund bij werkzaamheden en aan de andere kant wordt de digitalisering van de branche gestimuleerd. Met partners als 2BA, Ketenstandaard en ISSO wordt gewerkt aan structurele borging en ondersteuning.

Netwerkorganisatie

“De meerwaarde van Contakt Consulting voor ons is dat het een netwerk organisatie is, waarbij ook andere specialismen ingezet kunnen worden wanneer dat noodzakelijk is” vertelt Zwakhals. “Voor ons als Techniek Nederland is het “one stop shopping”, waarbij veel flexibiliteit in de uitvoering zit. Een ander groot voordeel is dat Contakt de branche kent. Ze hebben inhoudelijk kennis van zaken, maar zien ook de samenhang tussen organisaties die in de branche met digitalisering bezig zijn. Dat is inmiddels een knappe puzzel aan het worden.”

De meerwaarde van Contakt Consulting voor ons is dat het een netwerk organisatie is, waarbij ook andere specialismen ingezet kunnen worden wanneer dat noodzakelijk is. Het is “one stop shopping”, waarbij veel flexibiliteit in de uitvoering zit.
Een ander groot voordeel is dat Contakt de branche kent. Ze hebben inhoudelijk kennis van zaken, maar zien ook de samenhang tussen organisaties die in de branche met digitalisering bezig zijn.

De Digiladder

Een van de doelen van Techniek Nederland is dat zij haar leden op praktische wijze willen ondersteunen. De Digiladder (www.digiladdertechniek.nl) is zo’n praktisch hulpmiddel en zorgt voor een laagdrempelig en direct inzicht in waar een bedrijf staat als het gaat om digitalisering. Door een slimme opbouw van de vragenlijst en met behulp van het rapport dat na afloop wordt verstrekt, krijgt de installateur tevens een advies over een goede volgende stap in digitalisering. 

“De Digiladder richt zich specifiek op installatiebedrijven tot 50 medewerkers, omdat deze doelgroep vaak geen of beperkte kennis of capaciteit in huis heeft om actief bezig te zijn met digitalisering. Met de Digiladder krijgen zij toch inzicht en advies.” vertelt Steven Schippers, projectleider vanuit Contakt Consulting actief bij diverse digitaliseringsprojecten bij Techniek Nederland en in de sector. “Om een doorontwikkeling van de Digiladder mogelijk te maken, hebben we geadviseerd deze tool modulair op te zetten. Zo kunnen er in de toekomst nieuwe onderwerpen in opgenomen worden, afhankelijk van de ontwikkelingen in de markt. Inmiddels zijn er vier modules beschikbaar. De eerste gaat over hoe digitalisering wordt opgepakt binnen het bedrijf en de tweede over digitalisering van de administratie. De derde module die is toegevoegd behandelt de Wet kwaliteitsborging (Wkb). En de meest recente vierde module geeft inzicht in welke software bij een installatiebedrijf past door de beschikbare en gewenste functionaliteiten onderling te matchen.”

Samenwerking

“Contakt Consulting is vanaf het begin betrokken geweest bij het gedachtengoed van de Digiladder” vertelt Peter Zwakhals. “Samen met BIMPuls® hebben ze het idee vervolgens gerealiseerd en geïmplementeerd. Het resultaat van deze prachtige samenwerking mag er wezen.” Inmiddels heeft de samenwerking geleid tot een spin-off voor Bouwend Nederland, dat onlangs de Digiscan voor bouwbedrijven lanceerde.

Neem voor meer informatie contact met ons op

Neem contact op met Ron Saraber +31 623 917 191 of  ron.saraber@contakt.nl