Techniek Nederland – Branche brede oplossingen voor digitalisering van de installatiesector

img
 • Klant

  Techniek Nederland

 • Expertise

  Digitalisatiestrategie

 • Branche

  Bouw

 • Datum

  23 januari 2023

Branche brede oplossingen voor digitalisering van de installatiesector

Al enige jaren is er een sterke verbinding tussen Techniek Nederland en Contakt Consulting. In diverse projecten en initiatieven wordt intensief samengewerkt om digitalisering in de sector te stimuleren en om de leden van Techniek Nederland daarbij gericht te ondersteunen. Hoe beter de digitale tools voor de installatiebranche worden ontwikkeld, gebruikt en geborgd, hoe meer kansen er ontstaan voor doorontwikkeling van de branche.

De uitdaging van Techniek Nederland

Een van de uitdagingen van Techniek Nederland was het digitaliseren van checklists in de installatiebranche. Menig installateur heeft een eigen werkwijze en controleert het werk aan de hand van eigen checklists. Door standaard checklists te maken waarbij werkwijze, data en technologie voor iedereen hetzelfde is, kan de kwaliteit van het werk beter en eenvoudiger gewaarborgd worden.
Een andere uitdaging van Techniek Nederland is het op praktische wijze ondersteunen van haar leden in het digitalisatietraject. Een van de eerste stappen hierin is het inzichtelijk maken in hoeverre een installateur haar werkprocessen nog verder kan digitaliseren. De wens was een handige, eenvoudige tool waarbij de installateurs zelf die diagnose kunnen stellen.

De aanpak van Contakt Consulting

Het project van het digitaliseren van de checklists startte met het vernieuwen van de website (www.fgoplus.nl) dat voorziet in toestel- en onderhoudsinformatie voor cv-, warmtepomp- en zonnestroominstallaties. Daarnaast is gewerkt aan een standaard werkwijze, data en technologie voor het aanbieden van digitale formulieren en checklists voor installatie en onderhoud van de installaties. Met een zelf ontwikkelde formulierenapp is daarbij een voorbeeldtoepassing gerealiseerd zodat de werking daarvan aangetoond kon worden. De diverse softwarepartijen binnen de installatiebranche kunnen deze formulieren daarmee ook in hun systeem beschikbaar maken.

In een separaat project werd de Digiladder ontwikkeld (www.digiladdertechniek.nl). Een praktisch hulpmiddel dat direct inzicht geeft in waar een bedrijf staat als het gaat om digitalisering. De Digiladder richt zich specifiek op installatiebedrijven tot 50 medewerkers, omdat deze doelgroep vaak geen of beperkte kennis of capaciteit in huis heeft om actief bezig te zijn met digitalisering. Na het invullen van de vragenlijst krijgt de installateur een advies over een goede volgende stap in digitalisering. De tool is modulair opgezet, zodat er in de toekomst nieuwe modules in opgenomen kunnen worden. Inmiddels zijn er vier beschikbaar:

 • digitalisatie binnen de bedrijfsvoering
 •  digitalisering van de administratie
 • wet kwaliteitsborging (Wkb)
 • software pakketkeuze

Het resultaat

Voor beide projecten is het resultaat dat verdergaande digitalisatie van de installatiebranche wordt ondersteund en gestimuleerd. Met de digitalisering van uniform opgezette checklists wordt de installateur of inspecteur op een slimme manier geholpen bij werkzaamheden en aan de andere kant wordt actief bijgedragen aan de digitalisering van de branche. Met partners als 2BA, Ketenstandaard en ISSO wordt gewerkt aan structurele borging en ondersteuning.
Bij de Digiladder krijgen installateurs praktisch advies over vervolgstappen in het digitaliseringstraject. Wat zijn de voordelen en wat moet je er voor doen. Ze kunnen vervolgens zelf de keuze maken of en wanneer ze deze stappen gaan maken.

De kracht van Contakt Consulting

Contakt Consulting beschikt over een sterk netwerk van professionals, die in staat zijn complexe digitalisatievraagstukken op te lossen. De diverse projecten voor Techniek Nederland hebben een sterke link met DSGO, dat als hoofddoel heeft om alle ketenpartners makkelijk en veilig toegang te geven tot data in de verschillende fasen van een bouwwerk. Contakt Consulting is nauw betrokken bij DSGO, waardoor er goed zicht gehouden kan worden op de manier waarop de digitalisatieprojecten van Techniek Nederland aansluiten bij de ontwikkelingen in de markt.

“De meerwaarde van Contakt Consulting voor ons is dat het een netwerk organisatie is, waarbij ook andere specialismen ingezet kunnen worden wanneer dat noodzakelijk is. Voor ons als Techniek Nederland is het “one stop shopping”, waarbij veel flexibiliteit in de uitvoering zit. Een ander groot voordeel is dat Contakt de branche kent. Ze hebben inhoudelijk kennis van zaken, maar zien ook de samenhang tussen organisaties die in de branche met digitalisering bezig zijn. Dat is inmiddels een knappe puzzel aan het worden.”
Peter Zwakhals, Techniek Nederland
Lees hier de rest van het interview