Branches

Food

Food

De technologische ontwikkelingen in de foodsector gaan steeds sneller. Ontwikkelingen in het IT-landschap bieden steeds meer kansen. Als organisatie wil je real-time, altijd de juiste informatie hebben. Dit gebruik je als basis voor je beslissingen. Ook wil je de productinformatie actueel houden en data uitwisselen met partners in de ketens. Zo ben je nog efficiënter. Maar hoe krijg je dit voor elkaar? En hoe leidt dit tot betere marges?

Wij geloven dat je dit realiseert door het op orde hebben van een IT-strategie. We zetten IT-ontwikkelingen om naar een pragmatische invulling van jouw IT-landschap. Om dit te bereiken ondersteunen we verbeteringen op vijf specifieke thema’s:

– Beter gebruikmaken van huidige middelen/systemen (ERP)
– Portfolio- & Product Lifecycle Management
– Supply Chain Planning
– Kwaliteit en compliance
– Voorsorteren op de toekomst

Beter gebruikmaken van huidige middelen/systemen (ERP)

Elke organisatie heeft een systeem nodig om haar bedrijfsprocessen te automatiseren en te verbinden. Om gegevens in een centrale database op te slaan. Dit doen we in een Enterprise Resource Planning systeem, oftewel ERP-systeem. In het keuze- en implementatietraject van een nieuw ERP-systeem wordt vaak veel tijd en energie gestoken. Terecht, want het is een forse investering voor zowel de software als de implementatie. Vaak stopt de implementatie zodra de basisfunctionaliteiten werken. Andere doelstellingen verdwijnen naar de achtergrond omdat andere zaken urgenter zijn. Hierdoor blijven kansen onbenut.

Door huidige middelen en systemen beter te gebruiken valt er al veel te winnen. We helpen graag om de quick wins vast te stellen. Bij het toevoegen van nieuwe technologie is het belangrijk dat je kiest voor een oplossing die past bij jouw organisatie. De keuze moet goed integreren met de bestaande oplossingen. Wij helpen bij het maken van de juiste keuze.

Portfolio- & Product Lifecycle Management

Portfolio overzichten of assortiment analyses worden nog regelmatig gedaan in Excel. Met Excel is het maken van analyses en rapportages bewerkelijk. Daarnaast kunnen er verschillende versies van hetzelfde document ontstaan. Contakt helpt om dit met jouw ERP-systeem op te lossen. Naast het maken van accuratere analyses, kan met Portfolio-& Product Lifecycle Management ook de samenwerking tussen verschillende partijen worden verbeterd. Hierdoor vinden productintroducties een vlottere doorgang en is uitfasering van producten eenvoudiger te realiseren.

Supply Chain Planning

Het nauwkeurig kunnen voorspellen van de toekomstige vraag heeft grote impact op voorraadbeheer, distributie en transport. Samenwerking in de keten is hierbij een cruciale factor. En daarmee ook het delen van (dezelfde soort) gegevens. Deze processen worden mede door internationalisering en technische ontwikkelingen steeds complexer. We streven naar het vergroten van de zichtbaarheid van de Supply Chain als fundamenteel onderdeel van het risicobeheer. Dit kan soms zelfs zonder specifieke Supply Chain oplossingen, maar met bestaande functionaliteiten in ERP-systemen.

Kwaliteit en compliance

Het wordt steeds belangrijker dat je de herkomst van ingrediënten en de bereidingswijze van eindproducten kunt aantonen. Dat vraagt om transparantie en integriteit in de keten. Sleutelwoorden in deze traceerbaarheid zijn ‘collaboration’ en ‘blockchaintechnologie’. Heb je de track and trace op orde? Dan kan je in aanmerking komen voor bepaalde keurmerken en certificeringen. Wij onderzoeken graag hoe je de kwaliteit van je producten beter kunt waarborgen door kwaliteitsmodules en -applicaties in je systeem te integreren.

Voorsorteren op de toekomst

De foodindustrie innoveert onder invloed van onder andere robotisering, AGV’s (Automatic Guide Vehicle) voor productielijnen en data driven procesoptimalisatie. Als je over de juiste data beschikt en deze kunt vertalen naar KPI’s op een OEE-monitor (Overall Equipment Effectiveness), kun je de marges aanzienlijk verbeteren. Ook kunnen de prestaties van alle apparatuur via Internet of Things (IoT) gekoppeld worden aan jouw ERP- en/of MES-applicatie. Dit helpt om processen verder te optimaliseren. Wij helpen bij het maken van de vertaalslag en het realiseren van de koppelingen.

Food

Themapagina

Benchmark ICT-ontwikkelingen in de Foodsector

Meer weten? Zoek Contakt!

Interesse in een Quick-scan van jouw IT-landschap of een Roadmap voor de komende jaren? Neem dan contact op met Ronald van Putten +31 6 29 09 1602  of ronald.van.putten@contakt.nl

Download de brochure

Slimme ICT-strategien voor de Foodsector

Klik hier om de brochure te downloaden

Over de Foodsector

Blogs

Portfolio Foodsector

Werk waar we
trots op zijn

img
Food, Informatie en datamanagement

Beter gebruik maken van het bestaande ERP-systeem

img
Digitaliseringsstrategie, Food

Van controleren naar monitoren