Blijvende aandacht voor gegevensbescherming en privacy

img
  • Klant

    BCC

  • Expertises

    Informatie- & datamanagement

  • Branche

    Retail

“Blijvende aandacht voor gegevensbescherming en privacy”

Bas van Palenstein Helderman – Financieel Directeur BCC

De invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft bij menig organisatie geleid tot een behoorlijke inspanning. Hoe zorg je er als een van de grootste en succesvolste elektro-retailer van Nederland voor dat je blijvend voldoet aan de privacywetgeving? BCC Elektro-speciaalzaken (kortweg: BCC) maakt gebruik van het privacy officer abonnement van Contakt Consulting waardoor continue aandacht is voor gegevensbescherming en privacy.

Highlights van de opdracht

– Blijvend voldoen aan de AVG
– Awareness van medewerkers
– Sparring partner voor privacy gerelateerde onderwerpen

De uitdaging van BCC

BCC hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens van klanten en medewerkers. Maar hoe zorg je er met 64 winkels en een webshop voor dat je blijvend voldoet aan de AVG? BCC vond bij Contakt Consulting de noodzakelijke kennis en praktische ondersteuning. Door gebruik te maken van het privacy officer abonnement verzekert BCC zich van maandelijkse ondersteuning op het gebied van gegevensbescherming en privacy.

Oplossing van Contakt Consulting

De toepassing van de AVG vraagt om specialistische kennis. Niet alleen de privacywetgeving is van belang, maar ook kennis van retail, informatiebeveiliging, verandermanagement en IT speelt een grote rol. Het voldoen aan de AVG is geen eenmalige inspanning, maar vraagt periodieke aandacht. Met het privacy officer abonnement helpen we retailers blijvend te voldoen aan de AVG en adviseren we over nieuwe kansen en ontwikkelingen.

Impact van de oplossing

Medewerkers gaan bewuster om met persoonsgegevens en betrekken de privacy officer bij nieuwe diensten en ontwikkelingen. Het geeft BCC een gerust gevoel dat invulling wordt gegeven aan de verplichtingen uit de AVG.