In het keuzetraject van een nieuw ERP-systeem (Enterprise Resource Planning)
wordt vaak man en macht ingezet. Functionaliteiten, ondersteuning en de kosten
worden uitgebreid bestudeerd. Terecht, want een nieuw ERP-systeem is vaak een forse investering. Niet alleen in de software, maar ook in de implementatie ervan.
Oude data moet worden overgezet en medewerkers moeten worden getraind.

Onbenutte kansen

We zien vaak dat de implementatie van het nieuwe ERP-systeem stopt, zodra de basisfunctionaliteiten werken. Andere doelstellingen, die meestal te maken hebben met het benutten van aanvullende functionaliteiten, verdwijnen naar de achtergrond om de eenvoudige reden dat andere, urgente zaken zich aandienen. Hierdoor blijven kansen voor uw
organisatie onbenut, die zonder grote investeringen de bedrijfsvoering kunnen verbeteren. Denk aan mogelijkheden op het gebied van:

  • Assortimentsbeheer – Portfoliomanagement
  • Ketenplanning – Supply Chain Planning
  • Samenwerking in de keten – Collaboration
  • Traceerbaarheid – Traceability
  • Kwaliteit – Quality Assurance

Schaalvoordeel

Daarnaast zijn er schaalvoordelen te behalen met een juiste integratie tussen het ERP- en MES-systeem (Manufacturing Executions Systems). Of door het realiseren van directe koppelingen met individuele apparatuur, zoals bijvoorbeeld weegschalen, maar ook robots. Dit maakt het uitwisselen, vergelijken en uiteindelijk analyseren van de data sneller en eenvoudiger. In de foodsector maakt dit niet alleen het samenwerken binnen maar ook buiten de organisatie laagdrempeliger. Er wordt in de keten veel gebruik gemaakt van min of meer
vergelijkbare applicaties, waardoor het uitwisselen van gegevens eenvoudiger wordt.

Quick scan en Roadmap

Door middel van een scan maakt Contakt Consulting een inventarisatie van de beschikbare
functionaliteiten binnen een organisatie. Op basis van de benodigdheden adviseren we welke standaardoplossingen hiervoor beschikbaar zijn. Vanuit een overkoepelende ICT-strategie ontstaat dan een gewenst ICT-landschap en kan een roadmap opgesteld worden hoe naar de gewenste situatie te groeien. 

 

“Alle losse Excels en handmatige registraties zijn overbodig gemaakt, door het implementeren van een aantal standaard functionaliteiten van het bestaande ERP-systeem. Hierdoor is er één centraal bronsysteem ontstaan.”

Neem voor meer informatie contact met ons op

Neem contact op met Ron Saraber +31 623 917 191 of  ron.saraber@contakt.nl