Digitalisatiestrategie

De bouw zit in de lift, maar waarom daalt de winst?

De opdrachtenportefeuilles in de bouw zijn weer goedgevuld. Maar de winstgevendheid staat steeds sterker onder druk. Dat komt met name omdat de risico’s onvoldoende te beheersen zijn, zowel in de aanbesteding als in de leveringsketen. Vandaar dat de faalkosten in Nederland jaarlijks zo’n 6 miljard euro bedragen. Verdere digitalisering kan verbetering brengen. Wat zijn de […]

Databedreven werken in de bouw en installatie: kans of kopzorg

Als de uitwisseling van informatie tekort schiet lopen bouwprojecten al snel uit in tijd en budget. Om medewerkers databedreven te kunnen laten werken is aandacht geboden voor vier aspecten: integratie van de interne datastromen, standaardisatie van uitwisseling met externe partijen, selecteren van het juiste BIM-(collaboration)pakket en creëren van een databedreven bedrijfscultuur. Laten we die aspecten […]

Hoe voorkom je Babylonische bouwprojecten?

De meeste bouwprojecten worden prima opgeleverd en daar kan de sector trots op zijn. Maar we zien ook dat projecten te vaak uitlopen in tijd en budget en klantrelaties onder druk zetten. Niet het vakmanschap, maar de gebrekkige samenwerking tussen projectpartners is vaak de oorzaak van onnodige faal- en herstelkosten. Hoe is dat tij te […]

Regie bij digitaal samenwerken

Wie neemt de regie bij digitaal samenwerken in de bouw? Veel bouwprojecten lopen uit in tijd en budget omdat de risico’s onvoldoende voorspelbaar zijn. Tegelijkertijd stijgt de druk op de kwaliteit, onder meer door de invoering van de WkB en hogere eisen van eindgebruikers. Zeker bij ‘shared risk, shared reward’ projecten is het zaak voor […]