Als programmamanager voor de DigiDealGO ben ik supertrots dat we dit punt bereikt hebben en kijk ik enorm uit naar alles wat we nog gaan doen!” zo vertelt Ron Saraber, partner Digitaliseringsstrategie en Informatie en Datamanagement bij Contakt Consulting. Download hier het persbericht of lees het bericht hieronder.

Ruim dertig partijen committeren zich aan DigidealGO

11 april 2019 – Samen. Slimmer. Sneller. Dat zijn de sleutelbegrippen van de DigiDeal voor de Gebouwde Omgeving (DigiDealGO). Die is vandaag tijdens de werkconferentie ‘Twee jaar Bouwagenda’ door ruim dertig organisaties bekrachtigd. Daarmee committeren zij zich aan de gezamenlijke ambities, doelen en aanpak voor digitalisering van de bouwsector. Voorzitter Richard Tieskens: ‘De DigiDealGO staat voor sectorbrede afspraken over de uitwisseling, eigenaarschap en organisatie van data en informatie in de bouw. Die maken het mogelijk om alle gegevens rondom het bouwproces digitaal in de keten te ontsluiten.’

De bouw speelt een sleutelrol in de grote opgaven om te werken aan een duurzaam en klimaatbestendig Nederland. Zo streeft de sector naar 100% energieneutrale nieuwbouw van woningen en utiliteitsgebouwen vanaf 2020 en een geheel circulaire bouwsector in 2050. Digitalisering vormt een cruciale voorwaarde voor het behalen van deze opgaven zoals verwoord in De Bouwagenda. De DigiDealGO geeft invulling aan de digitaliseringsopgave. ‘Het stemt tot trots dat we erin zijn geslaagd de gezamenlijke ambities, doelen en de weg daarnaartoe met elkaar vast te stellen’ zegt Bernard Wientjes als voorzitter van de Taskforce Bouwagenda.

Krachtenbundeling

De noodzaak om te bouwen in ons land is groter dan ooit. ‘Willen we dat in een flink tempo, op een hoog kwaliteitsniveau én efficiënt doen, dan zijn digitalisering en informatisering essentieel. Er gebeurt al veel, maar te vaak ontbreekt de samenhang tussen de verschillende initiatieven. Daarom is het belangrijk dat we de krachten nu bundelen’, zegt voorzitter Doekle Terpstra van ondernemersorganisatie Techniek Nederland. ‘De DigiDealGO is daarbij niet alleen een impuls voor een efficiënte en slimme gebouwde
omgeving, maar ook een belangrijke drijver voor productiviteitsgroei.’

Overzicht en samenhang

Essentie van de aanpak is dat gebruik wordt gemaakt van reeds bestaande en toekomstige digitaliseringsinitiatieven in de sector. Met de DigiDealGO is gericht op het aanbrengen van overzicht en samenhang in de vorm van zogenaamde versnellingsprojecten. ‘Veel partijen in de bouwketen investeren al jaren in digitalisering. Waar zij steeds meer tegen aan lopen is de onmogelijkheid om data in de keten uit te kunnen wisselen. De DigiDealGO gaat dat mogelijk maken. Onder meer met afspraken over standaarden. Met die set afspraken kunnen opdrachtgevers, opdrachtnemers en overheid initiatieven ontwikkelen om de vloeiende uitwisseling van bestaande data mogelijk te  maken. Daarmee geven we een impuls aan slimme en innovatieve oplossingen in onze sector,’ zegt Maxime Verhagen, voorzitter van brancheorganisatie Bouwend Nederland.

Bouw Digitaliserings Raad

De uitwerking van de DigiDealGO gebeurt vanuit het Digiteam en wordt aangestuurd vanuit de Bouw Digitaliserings Raad (BDR, voortgekomen uit de Bouw Informatie Raad en de kerncoalitie). Daarin is de gehele sector vertegenwoordigd. Het Digiteam onder
voorzitterschap van Richard Tieskens faciliteert en coördineert de activiteiten van de DigiDealGO. Dit team wordt ondersteund vanuit het BIM Loket. De organisaties die de DigiDealGO vandaag hebben getekend vormen de kring van ambassadeurs.

Bron: persbericht 11 april digidealgo.nl 

Neem voor meer informatie contact met ons op

Neem contact op met Ron Saraber +31 623 917 191 of  ron.saraber@contakt.nl