Namens Contakt zijn Esther van Kooten Niekerk (programmamanager), Matthijs Ros (Adviseur, kwartiermaker) en Guy Rutten (Technisch beheerder) betrokken bij Afsprakenstelsel Energiedata. Maar wat doen ze nu precies? In dit artikel geven ze antwoord op een aantal vragen. 

Wat is jullie rol binnen het programma Afsprakenstelsel Energiedata?

Esther: “In het programma zijn we als Contakt verantwoordelijk voor de oplevering van het afsprakenstelsel om data delen binnen en buiten de energie sector mogelijk te maken. Er wordt gewerkt aan een nieuwe energiewet op basis van de Europese directive die voorschrijft dat data op verzoek gedeeld moet kunnen worden met allerhande (derde) partijen, onder andere voor het realiseren van de doelen van de energietransitie. Onze rollen bestaan uit het programma management, kwartiermaken en het realiseren van de (technische) afspraken in co-creatie met de diverse stakeholders in de energie sector.”

Wat is de belangrijkste uitdaging en waarom?

Matthijs: “Het afsprakenstelsel wordt parallel ontwikkeld met de nieuwe energiewet. De onderliggende juridische basis is daarmee nog in beweging en de afspraken voor data delen moeten daarom iedere keer opnieuw getoetst worden tegen de wijzigingen in de wet. Dit vergt een continue afstemming met het ministerie en de diverse stakeholders. Tegelijkertijd biedt het ook de mogelijkheid om de wet te beïnvloeden om meer toekomst bestendig te worden opgeschreven. Komende 2 jaar is de nieuwe energiewet nog niet van kracht en daarmee is het delen van data nog niet verplicht. Er zijn partijen die nu al de meerwaarde zien van data delen en er nu al mee aan de slag willen en tegelijkertijd meer traditionele partijen waarvoor het data delen eerder een bedreiging wordt voor hun bestaande verdienmodel. Deze dynamiek maakt het programma waanzinnig interessant. Het kwartiermaken en meekrijgen van alle partijen speelt een cruciale rol om het afsprakenstelsel daadwerkelijk gedragen en geïmplementeerd te krijgen. De komende fase is dan ook belangrijk om dat wat op papier geschreven staat, werkend en geadopteerd te krijgen in de praktijk”

Wat zouden jullie nog kwijt willen aan het netwerk?

Guy: “Data delen wordt een steeds groter onderdeel van ons portfolio. Met name op het kruispunt van sectoren kunnen wij de verbinding leggen en waarde toevoegen. Komende periode zullen we aan de hand van pilots, data deel use cases de werking van het afsprakenstelsel gaan beproeven. Enerzijds binnen de energie sector maar ook steeds vaker tussen sectoren. Denk bijvoorbeeld aan DSGO voor de verduurzaming van vastgoed en de logistiek voor elektrificeren van de supply chain. Het programma staat open voor nieuwe use cases en projecten, we willen dan ook iedereen uitnodigen om te kijken of en hoe wij kunnen verbinden.”

Neem voor meer informatie contact met ons op

Neem contact op met Esther van Kooten Niekerk esther.van.kootenniekerk@contakt.nl

Foto headerbeeld : https://www.mffbas.nl/