Contakt is betrokken bij één van de meest ambitieuze initiatieven in de Bouw- en Installatie sector: DSGO. DSGO is een set van uniforme afspraken die zorgt voor veilige, betrouwbare en gecontroleerde toegang tot data in de gebouwde omgeving. Met deze uniforme afspraken maken alle ketenpartners die actief zijn in de verschillende fases van de levenscyclus van een bouwwerk makkelijk en veilig gebruik van reeds beschikbare data. Hierdoor zijn zij in staat om hun onderlinge -digitale – samenwerking te verbeteren en efficiënter en duurzamer te werken. Binnen Contakt zijn drie personen aan het werk voor dit programma. Zij stellen zich aan je voor. 

Ron Saraber, Enterprise Architect van DSGO. 

Mijn naam is Ron Saraber en ik ben Enterprise Architect van DSGO. Nu hoor ik je denken wat een hoop dialect bij elkaar, maar eigenlijk betekent dat zoveel als zorgen dat we in het programma (en in de sector) realiseren ook daadwerkelijk samenhang heeft. Er moet heel veel gebeuren en dus ook allemaal parallel uitgevoerd worden, en dan maken we niet automatisch allemaal iets dat uiteindelijk op elkaar aansluit. Samen met de architecten in de projecten kijk ik naar de ontwikkeling van afspraken, de projecten van onszelf en in de sector, en brengen we de sector met al haar initiatieven en standaarden in kaart. Door dat slim vast te leggen houden we overzicht en kunnen we bijsturen waar nodig.

Wat is je belangrijkste uitdaging en waarom?

De omvang en snelheid waarmee we dit uitvoeren. Er zijn grote ambities en die moeten er ook zijn, maar dat gaat gepaard met hoge eisen aan de structuur waarin we werken. Gelukkig houd ik wel van een (grote) uitdaging dus zet hier graag mijn tanden in! En het team waarmee we dit doen heeft gelukkig ook een schat aan ervaring dus ik ben overtuigd dat we het overzicht en inzicht in de sector en alle ontwikkelingen goed in beeld gaan krijgen en houden.

Wat zou je nog kwijt willen aan het netwerk?

Dit programma is echt het neusje van de zalm als je maatschappelijk betrokken bent, houdt van een uitdaging en graag in een professioneel team wilt werken! Ik ben supertrots dat wij met Contakt hieraan mee mogen werken. En aangezien we een netwerk zijn horen jullie daar dus ook bij! Als je oortjes gaan krullen bij het idee dat je hier misschien aan mee kunt gaan doen dan horen we dat graag!

Hans Aalbers, Projectmanager Bouw- en Installatielogistiek

Ik ben projectmanager van het project Bouw- en Installatielogistiek. Dit project moet ervoor zorgen dat het digitaal stelsel dat we gaan ontwikkelen bijdraagt aan een verbetering van de logistiek rond bouwprojecten, dat daardoor minder ritten nodig zijn voor de toelevering van die projecten en dat daardoor minder uitstoot van schadelijke stoffen plaatsvindt. Hele boeiende en relevante materie dus.

Wat is je belangrijkste uitdaging en waarom?

De aansluiting vinden met de marktpartijen die uiteindelijk met het stelsel moeten gaan werken. We moeten zien te achterhalen waar hun uitdagingen liggen en hoe wij ze daar het beste bij kunnen helpen. Daarbij hoort ook het uitleggen van het nut van een digitaal stelsel vertaald naar hun praktijk: “what’s in it for them”.

Wat zou je nog kwijt willen aan het netwerk?

Het DGSO is een hele belangrijke ontwikkeling om digitaal samenwerken in de bouwsector te stimuleren. Fantastisch dat wij met Contakt daar zo’n belangrijke rol in spelen. Als er mensen in het netwerk zijn die ons hierbij kunnen helpen of die meer willen weten van waar we mee bezig zijn, laat het dan weten! 

Jaco Zonneveld, Projectmanager Ketenlandschap

Ik ben Projectmanager van het project Ketenlandschap. In de sector zijn veel standaarden, platformen en initiatieven die eenvoudiger datadelen nastreven. Momenteel is er onvoldoende samenhang en overzicht tussen deze zaken waardoor het voor organisaties onduidelijk is welke oplossing, welk probleem oplost. Om vanuit DSGO federatief datadelen aan te jagen is het noodzakelijk om integraal overzicht te hebben van het ketenlandschap. Daarnaast is een ketenlandschap noodzakelijk om inzichtelijk te krijgen waar DSGO samenwerking en versnelling van datadelen moet bevorderen en oplossen. Het project Ketenlandschap gaat deze integrale inzichten onder architectuur beschrijven en vastleggen.

Wat is je belangrijkste uitdaging en waarom? 

De juiste combinatie vinden van ervaring uit de sector en de kennis die nodig is om het onder architectuur te brengen. Daarnaast is aansluiting vinden met de sectorpartijen die uiteindelijk met het stelsel moeten gaan werken een blijvend aandachtspunt.

Wat zou je nog kwijt willen aan het netwerk?

Het is fantastisch dat wij als Contakt een bijdrage kunnen leveren aan een zo’n belangrijk bouwsector breed programma. We zijn net begonnen en er is nog behoefte aan goede mensen. Mocht je meer willen weten, neem dan contact met ons op!

Neem voor meer informatie contact met ons op

Neem contact op met Ron Saraber +31 623 917 191 of  ron.saraber@contakt.nl