Productontwikkelingen volgen elkaar steeds sneller op, onder invloed van Personalised Nutricion (op maat gemaakt voedingsadvies) en de behoefte van de consument aan meer
gemak, versere, gezondere en duurzame producten. Productvernieuwingen vinden plaats in de vorm van aanpassing van het aantal calorieën, recyclebare verpakkingen, private labels of specifieke etikettering. En vervolgens worden alle producten ook nog eens uitgevoerd in verschillende varianten.

Snelle rapportages en analyses

In de praktijk blijkt dat portfolio-overzichten of assortiment analyses nog regelmatig in Excel worden gedaan. Het nadeel van werken met Excel is de bewerkelijkheid om te komen tot goede analyses en rapportages en er ontstaan vaak verschillende versies van hetzelfde document. In veel gevallen is maar een beperkt aantal medewerkers op de hoogte van de logica en werkwijze van het document, waardoor men binnen de organisatie snel het overzicht verliest. Contact Consulting helpt graag om dit met uw ERP-systeem op te lossen.

Verbeterde productintroducties of uitfasering van producten

Naast beter inzicht in gegevens en accuratere analyses over onder andere winstgevendheid, kan met Portfolio- & Product Lifecycle Management ook de samenwerking tussen
verschillende partijen verbeterd worden. Hierdoor vinden productintroducties vlottere doorgang en is uitfasering van producten eenvoudiger te realiseren. Graag onderzoeken
we of, en zo ja op welke wijze, uw huidige applicaties hiervoor ingezet kunnen worden

“Portfolio-overzichten of assortimenstanalyses in Excel zijn overbodig gemaakt, door het implementeren van een aantal standaard functionaliteiten van het bestaande ERP-systeem. Hierdoor is er één centraal bronsysteem ontstaan.”

 

Meer informatie, Quick-scan of ICT-roadmap voor de foodsector?

Neem dan contact op met Ronald van Putten +31 6 29 09 26 02  of  ronald.van.putten@contakt.nl