Namens Contakt hebben Bart de Vries (IT architect) en Jornand Runneboom (IT architect) de Workshop Applicatielandschap ontwikkeld voor retailers. Wat is dit eigenlijk voor workshop en welke rol hebben Jornand en Bart hierin? 

Wat houdt de Workshop Applicatielandschap precies in?

“De workshop is erop gericht om als consultant samen met de retailer de belangrijkste uitgangspunten vast te stellen voor een optimaal en toekomstbestendig applicatielandschap.” vertelt Jornand. “De juiste architectuur voor een organisatie is afhankelijk van veel verschillende factoren, waaronder de eigen visie van de retailer ten aan zien van IT, de mogelijke oplossingen en leveranciers en de mate waarin retailers in staat zijn zelf dingen te doen. In de workshop komt alles samen, waarna een gedegen advies gegeven kan worden.”

Wat is de belangrijkste uitdaging en waarom?

“We zien veelal dezelfde uitdagingen bij retailers als het gaat om het realiseren van omnichannel scenario’s, echter in onze visie is er niet slechts één goede oplossing die bij iedereen past. De juiste architectuur is afhankelijk van veel verschillende factoren. De uitdaging is steeds om samen met de retailer de voor hem belangrijkste kenmerken boven water te krijgen en daar de keuzes op te baseren.”

Voor wie is de workshop bedoeld?

“De workshop is in eerste instantie opgezet voor retailers. Maar een variant voor andere branches is niet ondenkbaar” vertelt Bart. “Ik denk dat het aantal organisaties dat van de workshop kan profiteren groot is, maar het vereist wel bewustzijn bij de retailer dat IT-keuzes van strategisch belang zijn voor de organisatie. Tevens moeten ze er bewust van zijn dat architectuur denken grote impact heeft met voordelen op langere termijn. Tijdens de workshop gaan we hier uitgebreid op in, maar om het een succes te kunnen laten worden is dit besef nodig voordat we aan de workshop beginnen.”

Wat moet het netwerk nog weten over deze workshop om het zelf te kunnen adviseren? 

“De workshop is inmiddels bij meerdere retailers uitgevoerd en daar zeer goed ontvangen. Eén van de genoemde pluspunten is dat het bijdraagt aan het kennisniveau van (het management van) retailers en met name zorgt dat ten aanzien van dit onderwerp iedereen ‘dezelfde taal spreekt’. Dit is ons inziens noodzakelijk om solide keuzes te kunnen maken. Voor ons als consultants is het ook erg handig, het maakt van je opdrachtgever een betere gesprekspartner.”

Neem voor meer informatie contact met ons op

Neem contact op met Ronald van Putten via ronald.van.putten@contakt.nl