“BIM is het nieuwe contract in de bouw” was één van de stellingen tijdens het PIM (Product Informatie Management) Event dat Contakt Consulting op 18 november 2020 organiseerde. Met deze stelling werd bedoeld dat wanneer je alle relevante data in je datamodel opneemt en er een handtekening onder zet, iedereen exact weet wat er gebouwd gaat worden en waaraan het gebouw moet voldoen. Het BIM-model is het centrale informatiepunt van alle data van een bouwwerk. Product Informatie (en Product Informatie Management) is daarom een relevante ontwikkeling naast BIM. PIM zorgt ervoor dat de te gebruiken producten goed en eenduidig beschreven staan. Voorzien van minimaal alle relevante kenmerken voor een veilig bouwwerk dat voldoet aan wet- en regelgeving, maar ook voldoende houvast biedt voor beheer, onderhoud of hergebruik. In feite biedt BIM een verzameling relaties naar Product Informatie.

Huidige situatie

Alhoewel de ene partij al heel ver is met BIM en PIM, staat het voor menig ander nog in de kinderschoenen en is het nog zoeken naar de juiste wijze om met productinformatie om te gaan. De kwaliteit van product data is één van de problemen waar men tegenaan loopt. De vraag is of de juiste standaarden wel worden gebruikt en wat de juiste manier is om deze data te ontsluiten. Door de veelheid van mogelijkheden wordt data vaak handmatig overgenomen of opnieuw vastgelegd, wat onvolledigheden of zelfs fouten veroorzaakt. Dit gaat ten koste van de kwaliteit en betrouwbaarheid. Op deze manier is er geen single point of truth, waardoor iedereen met een andere versie van de werkelijkheid werkt. Hierdoor is de bruikbaarheid, maar ook de vindbaarheid van productdata vaak onder de maat.

Grofweg herkennen we drie fasen van volwassenheid op gebied van PIM:

  1. Partijen die overwegen te starten met PIM
  2. Partijen die al een tijdje met PIM bezig zijn en hun bestaande manier van werken willen herinrichten/optimaliseren
  3. Partijen die bezig zijn met structurele wijzigingen in proces en IT-architectuur als gevolg van strategische doelstellingen

Gewenste situatie

Het probleem dat het meest werd genoemd door de bezoekers van het PIM-event was het gebrek aan datakwaliteit. Dit uit zich in de drie verschillende fases op een andere manier.

  • Partijen die overwegen met PIM te starten beheren hun data versnipperd over applicaties, de ene keer in eigen beheer en de ander keer bij andere ketenpartijen. Door gebrek aan eigenaarschap en inzicht in waar data zich bevindt, is het lastig om op het goede moment de juiste set aan data samen te stellen.
  • Partijen die willen herinrichten/optimaliseren hebben wel een PIM geïmplementeerd, maar zijn nu relatief veel tijd kwijt met het bijwerken en bijhouden van de data. Dit komt bijvoorbeeld omdat nog niet alle processen goed gebruik maken van PIM en er nog veel gewerkt wordt met geëxporteerde Excel bestanden.
  • Partijen die wat verder zijn in hun volwassenheid, voeren structurele wijzigingen door in processen en datagovernance. Dit gaat vaak verder dan productdata, waardoor datakwaliteit ook beoordeeld kan worden in relatie tot andere datasets. Voordelen op gebied van calculatie of logistiek komen dan ook binnen handbereik.

In de gewenste situatie is alle productinformatie volledig en eenduidig vastgelegd volgens standaarden die door de markt worden omarmd. Een standaard is tenslotte pas een standaard wanneer die volop gebruikt wordt en als een defacto standaard wordt gezien. In de installatiesector is dat bijvoorbeeld ETIM, met de UOB als ruimtelijke variant daarop.  Aan de bouwkundige kant is er nog niet zo’n standaard. Maar laten we er even vanuit gaan dat iedereen dezelfde standaarden gebruikt en met elkaar heeft afgesproken welke informatie er wordt vastgelegd. Dit wordt al enigszins voorgeschreven door bijvoorbeeld de CPR -Europese wetgeving rondom de CE-markering die duidelijk aangeeft welke criteria moeten worden vastgelegd en hoe prestaties moeten worden bewezen of door private keurmerken zoals KOMO. Wanneer iedereen dezelfde standaarden hanteert, zal kwalitatief goed georganiseerde data gaan stromen tussen partijen, softwaresystemen, processen en modellen. Daarmee kan direct worden voldaan aan diverse wetgeving, zoals de omgevingswet, de wet kwaliteitsborging en bouwbesluit, en kan tevens beter worden voldaan aan richtlijnen met betrekking tot circulariteit (Materiaal Paspoort) en duurzaamheid.

Transitie

Om deze gewenste situatie te bereiken dient er het een en ander te gebeuren. Op zowel organisatorisch vlak, als op procesniveau moeten nieuwe afspraken worden gemaakt. Wie legt wat waar en wanneer goed vast. Welke systemen gaan op welke wijze volgens welke protocollen met elkaar communiceren. Waar is de single point of truth en wie is eigenaar, etc. etc. En, het werd al genoemd, er moeten softwareoplossingen worden geselecteerd en geïmplementeerd die dit alles geautomatiseerd ondersteunen. Welk systemen zijn geschikt voor uw producten en hoe neemt u uw mensen mee in het proces van product-datamanagement.

Contakt Consulting is een partij die u hierbij kan helpen. Zij hebben veel ervaring in de sector, kennen de cultuur, processen, de partijen en de systemen. Gedurende de komende maanden stelt Contakt Consulting PIM centraal als het thema waarmee zij de markt willen informeren en ondersteunen. BIM is inmiddels steeds meer geaccepteerd, maar PIM is nog lang geen gemeengoed, terwijl dat een essentieel onderdeel is van BIM. Doe mee en sluit u aan bij de diverse sessies de komende maanden, volg de social media van Contakt Consulting en laat u informeren! Wij staan u graag bij in uw selectieproces, bij de implementatie van een oplossing of bij het stroomlijnen van uw organisatie en processen rondom PIM.

Neem voor meer informatie contact met ons op

Neem contact op met Ron Saraber +31 623 917 191 of  ron.saraber@contakt.nl